Subsidies

Uw organisatie kan te maken krijgen met verschillende vormen van subsidie. Of u over de subsidie btw aan ons moet betalen, hangt ervan af of u een tegenprestatie levert.

Wel btw betalen over subsidie

In de volgende gevallen betaalt u btw over de subsidie:

  • U levert een tegenprestatie aan uw afnemer of groep van afnemers voor de subsidie.  De hoogte van het subsidiebedrag dat u krijgt, houdt rechtstreeks verband met de prestatie. Een voorbeeld hiervan is de prijssubsidie: u krijgt een subsidie per verkocht toegangsbewijs voor een sportevenement om zo de toegangsbewijzen tegen een lagere prijs te verkopen dan zonder de subsidie mogelijk zou zijn.
  • De subsidieverstrekker heeft rechtstreeks voordeel van de activiteiten waarvoor hij de subsidie geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als u van een bierbrouwer een 'subsidie' krijgt in ruil voor het exclusieve recht om tijdens het sportevenement bier te verkopen. Uw organisatie levert voor de 'subsidie' dan een tegenprestatie. U betaalt btw over het bedrag dat u van de bierbrouwer krijgt.

Geen btw betalen over subsidie

Levert u geen tegenprestatie voor de subsidie, dan betaalt u daarover geen btw. Dit is bijvoorbeeld het geval als u van de gemeente eenmalig een bedrag van € 25.000 krijgt op voorwaarde dat het sportevenement in de gemeente plaatsvindt. Voor het krijgen van de € 25.000 levert uw organisatie geen tegenprestatie. U hoeft daarom geen btw over de subsidie te betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.