Waarover betaalt uw organisatie btw?

Bent u, als organisator van een sportevenement, ondernemer voor de btw? Dan betaalt u btw over de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert (uw omzet). Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij sponsoring.

Als organisator betaalt u ook btw over het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De sport moet dan wel plaatsvinden in een sportaccommodatie.

Wat is 'geven van gelegenheid tot sportbeoefening'?

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is meer dan alleen het verhuren van de sportaccommodatie. Alleen als er ook andere activiteiten plaatsvinden, is er sprake van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhuren of ter beschikking stellen van (sport)materiaal, voortdurend onderhoud, toezicht en beheer van de accommodatie en het zorgen voor aanvullende faciliteiten als ballenvangers of omheiningen.

Wat is een sportaccommodatie?

Er is sprake van een sportaccommodatie als een onroerende zaak specifiek is ingericht voor sportbeoefening. Het is voldoende als de onroerende zaak tijdens het sportevenement specifiek is ingericht voor actieve sportbeoefening. Een uitgezet fiets- of wandelparcours kan dus ook een sportaccommodatie zijn.

Let op!

Als er alleen sprake is van het verhuren van een sportaccommodatie, is de verhuur vrijgesteld van btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.