Sponsoring

Voor organisatoren van sportevenementen kan sponsoring een belangrijke bron van inkomsten zijn. U kunt te maken krijgen met verschillende vormen van sponsoring:

  • sponsoring in geld
  • sponsoring in natura

In beide gevallen betaalt u btw.

Sponsoring in geld

Een sponsor geeft u een bijdrage in geld. Als tegenprestatie maakt u bijvoorbeeld reclame voor de sponsor in de vorm van reclameborden tijdens het evenement. U stuurt de sponsor een factuur met btw voor de reclame die u voor deze sponsor hebt gemaakt.

Sponsoring in natura

Een sponsor geeft u een bijdrage in natura, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding of etens- en drinkwaren. In ruil hiervoor krijgt de sponsor bijvoorbeeld reclameborden of toegangsbewijzen voor het evenement. U stuurt de sponsor een factuur met btw voor de waarde in het economisch verkeer van de tegenprestatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.