Sportclubs en aftrek van voorbelasting voor de btw

Als uw sportclub onder de btw-vrijstellingen valt, betaalt u geen btw. Daar staat tegenover dat u de btw die uw leveranciers u in rekening brengen, niet mag aftrekken als voorbelasting.

Betaalt uw sportclub wel btw, bijvoorbeeld omdat de omzet van uw fondswervende diensten of leveringen hoger is dan de maximumomzet voor vrijstelling? Dan mag u voor de belaste leveringen en diensten de btw die leveranciers u in rekening brengen, wel aftrekken. U mag geen voorbelasting aftrekken van kosten en investeringen die puur betrekking hebben op de sport. U kunt hierbij denken aan:

  • de aanleg en het onderhoud van trainingsvelden en kleedkamers
  • sporttassen, shirts en trainingspakken zonder reclameopdruk
  • materialen, zoals ballen, doelen, verzorgingsmateriaal, hesjes en pionnen

De btw over kosten en investeringen die bedoeld zijn voor belaste en vrijgestelde activiteiten, mag u deels aftrekken. Voor de belaste activiteiten trekt u dan een evenredig deel van de btw af.

Nieuwbouw kantine

Gaat uw sportclub een nieuwe kantine bouwen? Dan mag u de btw aftrekken als u boven de maximumomzet voor fondswervende leveringen (€ 68.067) komt. Zie voor meer informatie: Btw aftrekken

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.