Sportclubs en aftrek van voorbelasting voor de btw

Als uw sportclub onder de btw-vrijstellingen valt, betaalt u geen btw. Daar staat tegenover dat u de btw die uw leveranciers u in rekening brengen, niet mag aftrekken.

Betaalt uw sportclub wel btw, bijvoorbeeld omdat de omzet van uw fondswervende diensten of leveringen hoger is dan de maximumomzet voor vrijstelling? Dan mag u voor de belaste leveringen en diensten de btw die leveranciers u in rekening brengen, wel aftrekken. Daarop is een uitzondering: u mag geen voorbelasting aftrekken van kosten en investeringen die puur betrekking hebben op de sport. U kunt hierbij denken aan:

  • de aanleg en het onderhoud van trainingsvelden en kleedkamers
  • sporttassen, shirts en trainingspakken zonder reclameopdruk
  • materialen, zoals ballen, doelen, verzorgingsmateriaal, hesjes en pionnen

De btw over kosten en investeringen die bedoeld zijn voor belaste en vrijgestelde activiteiten, mag u deels aftrekken. Voor de belaste activiteiten trekt u dan een evenredig deel van de btw af.

Nieuwbouw kantine

Gaat uw sportclub een nieuwe kantine bouwen? Dan mag u de btw aftrekken als u boven de maximumomzet voor fondswervende leveringen (€ 68.067) komt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.