Hoofdactiviteiten sportclubs

De diensten die uw sportclub verleent, zijn vrijgesteld van btw. Daarmee bedoelen we de hoofdactiviteiten die een rechtstreeks gevolg zijn van de doelstelling van uw sportclub: het bevorderen van de sport en het bieden van de gelegenheid om te sporten.

Over de contributie die u krijgt van uw leden, hoeft uw sportclub geen btw aan ons te betalen. Daar staat tegenover dat u voor uw hoofdactiviteiten geen recht hebt op teruggaaf van de btw die leveranciers u in rekening brengen. Zie ook: Aftrek van voorbelasting.

Uitzonderingen

De voorwaarde voor deze btw-vrijstelling is dat uw sportclub niet het doel heeft om winst te maken. Leveren uw hoofdactiviteiten meer op dan ze kosten, dan kan dit door ons al worden gezien als het beogen van winst. Maar als u dit overschot gebruikt voor de hoofdactiviteiten van uw sportclub, dan is er geen sprake van het beogen van winst en hoeft u geen btw te betalen.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.