Hoofdactiviteiten sportclubs

De diensten die uw sportclub aan de leden verleent, zijn vrijgesteld van btw. Daarmee bedoelen we de hoofdactiviteiten die een rechtstreeks gevolg zijn van de doelstelling van uw sportclub: het bevorderen van de sport en het bieden van de gelegenheid om te sporten aan uw leden.

Over de contributie hoeft uw sportclub dus geen btw aan ons te betalen. Daar staat tegenover dat u voor uw hoofdactiviteiten geen recht hebt op teruggaaf van de btw die leveranciers u in rekening brengen. Zie ook: Aftrek van voorbelasting.

Uitzonderingen

De voorwaarde voor deze btw-vrijstelling is dat uw sportclub niet het doel heeft om winst te maken. Leveren uw hoofdactiviteiten meer op dan ze kosten, dan kan er al sprake zijn van het beogen van winst. Maar als u dit overschot gebruikt voor de hoofdactiviteiten van uw sportclub, dan is er geen sprake van het beogen van winst en hoeft u geen btw te betalen.

Let op!

De vrijstelling voor hoofdactiviteiten geldt niet voor sportstichtingen. Als stichting moet u btw betalen over de vergoeding waarvoor u mensen in de gelegenheid stelt om te sporten.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.