Fondsenwervende activiteiten

Fondsenwervende activiteiten van uw sportclub zijn vrijgesteld van btw als de omzet van die activiteiten niet meer is dan bepaalde maximumbedragen. Daarbij moet u onderscheid maken tussen:

 • fondsenwervende leveringen
  Hiervoor geldt een maximumomzet van € 68.067 per jaar.
 • fondsenwervende diensten
  Hiervoor geldt een maximumomzet van € 50.000 per jaar (tot 1 januari 2014 was dit € 31.765 per jaar).

Deze maximumbedragen gelden per categorie. Levert uw sportclub bijvoorbeeld voor meer dan € 68.067 per jaar aan goederen, maar verleent uw sportclub voor niet meer dan € 50.000 per jaar aan diensten? Dan hoeft u alleen over de levering van goederen btw te betalen. Over de ontvangsten uit de diensten hoeft u geen btw te betalen.

Let op!

Inkomsten uit uw sportkantine tellen mee voor het maximaal vrijgestelde bedrag aan leveringen van € 68.067.

Vrijgestelde omzet niet meetellen

Wilt u bepalen of u boven de maximumomzet voor de vrijstellingen komt? Dan hoeft u de omzet waarover u geen btw hoeft te betalen, niet mee te tellen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • de vrijgestelde verhuur van een veld of hal
 • toto- en lottoactiviteiten
 • de verkoop van loten (zoals voor de Grote Clubactie)

Als u boven de maximumomzet komt

Als u boven de maximumomzet voor diensten of leveringen komt, moet u over de hele omzet van de diensten of leveringen btw betalen en dus niet pas vanaf de maximumomzet.

Als u 1 of beide maximumbedragen overschrijdt, gelden de volgende btw-tarieven:

 • 9% voor het verlenen van toegang tot sportwedstrijden, sportdemonstraties en dergelijke
 • 9% voor de verkoop van eten en niet-alcoholhoudende dranken
 • 21% voor alle andere inkomsten uit fondsenwervende activiteiten

Let op!

U mag ook uitgaan van 13% van de totale kantineontvangsten. Dit is inclusief de ontvangsten die niet met btw zijn belast, zoals omzet van rookwaren en speelautomaten. Dit bedrag geeft u aan in uw btw-aangifte.

Komt uw sportclub door bijzondere omstandigheden eenmalig boven de maximumomzet? Dan hoeft u misschien toch geen btw te betalen.

Fondsenwervende leveringen

Bij fondsenwervende leveringen kunt u denken aan:

 • de omzet van de kantine
 • de verkoop van clubartikelen, zoals trainingspakken, petten, shirts, stickers en kalenders
 • de verkoop van etenswaren aan de deur

Fondsenwervende diensten

Bij fondsenwervende diensten kunt u denken aan:

 • de verkoop van toegangsbewijzen voor wedstrijden en toertochten
 • sponsoring
 • het laten plaatsen van een zendmast op het terrein van uw sportclub

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.