Sponsoring

Voor sportclubs kan sponsoring een belangrijke bron van inkomsten zijn. U kunt te maken krijgen met verschillende vormen van sponsoring:

  • sponsoring in geld
    Een sponsor geeft u een bijdrage in geld. Als tegenprestatie maakt u bijvoorbeeld in uw clubblad reclame voor de sponsor.
  • sponsoring in natura
    Een sponsor geeft u een bijdrage in natura, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding of etens- en drinkwaren. In ruil hiervoor krijgt de sponsor bijvoorbeeld reclameborden langs het sportveld. Of hij krijgt naamsbekendheid doordat zijn naam op de sportkleding staat.

Bij sponsoring zijn er voor de btw 2 mogelijkheden:

  • U komt niet uit boven de maximumomzet van € 50.000 voor fondswervende diensten. U hebt dus vrijstelling van de btw en u stuurt de sponsor een factuur zonder btw voor de reclame die u voor hem hebt gemaakt.
  • U komt uit boven de maximumomzet van € 50.000 voor fondswervende diensten. U stuurt de sponsor een factuur met btw voor de reclame die u voor hem hebt gemaakt .

Voorbeeld

U krijgt kleding van een sponsor. Uw tegenprestatie bestaat uit het maken van reclame. Omdat uw fondswervende diensten bij elkaar opgeteld niet boven de € 50.000 uitkomen, is deze reclamedienst vrijgesteld van btw. U stuurt uw sponsor voor de tegenprestatie een factuur zonder btw. De prestatie die aan de sportclub wordt verricht, de kleding, is waarschijnlijk wel een prestatie die belast is met btw.

Krijgt uw sportclub bijdrage zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat? Dan is dit een gift. Over giften hoeft u geen btw te betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.