Sponsoring

Voor sportclubs kan sponsoring een belangrijke bron van inkomsten zijn. U kunt te maken krijgen met verschillende vormen van sponsoring:

  • sponsoring in geld
    Een sponsor geeft u een bijdrage in geld. Als tegenprestatie maakt u bijvoorbeeld in uw clubblad reclame voor de sponsor.
  • sponsoring in natura (bartering)
    Een sponsor geeft u een bijdrage in natura, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding of etens- en drinkwaren. In ruil hiervoor krijgt de sponsor bijvoorbeeld reclameborden langs het sportveld. Of hij krijgt naamsbekendheid doordat zijn naam op de sportkleding staat.

Bij sponsoring zijn er voor de btw 2 mogelijkheden:

  • U komt niet uit boven de maximumomzet van € 50.000 voor fondswervende diensten. U hebt dus vrijstelling van de btw en u stuurt de sponsor een factuur zonder btw voor de reclame die u voor hem hebt gemaakt.
  • U komt uit boven de maximumomzet van € 50.000 voor fondswervende diensten. U stuurt de sponsor een factuur met btw voor de waarde van de tegenprestatie.

Voorbeeld

U krijgt gratis kleding van een sponsor. De sponsor stuurt u daarvoor een factuur. Dat is een factuur met btw. Uw tegenprestatie bestaat uit het maken van reclame. U stuurt uw sponsor daarvoor een factuur. Omdat u gebruikmaakt van de btw-vrijstelling, is dit een factuur zonder btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.