Kansspelbelasting berekenen

U berekent de kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs. De eventuele inleg en kosten die de prijswinnaar heeft gemaakt, mag u niet van de waarde aftrekken.

U hoeft soms geen kansspelbelasting te betalen. Zie vrijstellingen voor kleinere prijzen en prijzen die niet groter zijn dan de inleg.

Waarde van de prijs berekenen

Als de prijs een geldbedrag is, dan is de waarde van de prijs gelijk aan dit bedrag.

Bestaat de prijs uit een product of dienst, dan gaat u voor de berekening van de kansspelbelasting uit van de waarde in het economische verkeer. De waarde is dan de prijs waarvoor u het product in de winkel kunt kopen. Bij nieuwe personenauto's gaat u uit van een waarde van 85% van de catalogusprijs.

Tarief

Vanaf 1 januari 2018 is het tarief voor de kansspelbelasting 30,1%. Daarvoor was het 29%.

Kansspelbelasting berekenen

Hoe u de kansspelbelasting berekent, hangt af van wie deze belasting betaalt:

  • De winnaar betaalt de kansspelbelasting.
    In dit geval berekent u de kansspelbelasting over de waarde van de prijs.
  • U betaalt de kansspelbelasting.
    In dit geval berekent u de kansspelbelasting door de waarde van de prijs te vermenigvuldigen met 1.000/699.

Voorbeeld 1: de winnaar betaalt de kansspelbelasting

Vanaf januari 2018

U organiseert een kansspel en stelt een prijs van € 3.000 ter beschikking.
De kansspelbelasting is € 3.000 x 30,1% = € 903.
U houdt de kansspelbelasting in op de prijs en de prijswinnaar krijgt € 2.097.
U (organisator) betaalt de kansspelbelasting aan ons.

Tot en met december 2017
U organiseert een kansspel en stelt een prijs van € 3.000 ter beschikking.
De kansspelbelasting is € 3.000 x 29% = € 870.
U houdt de kansspelbelasting in op de prijs en de prijswinnaar krijgt € 2.130.
U (organisator) betaalt de kansspelbelasting aan ons.

Voorbeeld 2: de organisator betaalt de kansspelbelasting

Vanaf januari 2018
U organiseert een kansspel en stelt een prijs van € 3.000 ter beschikking.
U spreekt met de prijswinnaar af dat u de kansspelbelasting voor uw rekening neemt.
De prijswinnaar krijgt € 3.000.
De kansspelbelasting is 30,1%

De prijs die de winnaar krijgt + de kansspelbelasting = het geld dat de organisator beschikbaar moet hebben = 100%
Het deel dat de winnaar krijgt = 100% - 30,1% (kansspelbelasting) = 69,9%
69,9% = het geld dat de winnaar krijgt = € 3.000.
1% van het geld dat de winnaar krijgt is: 3000 : 69,9% =  42,92 (afgerond)
100% is het geld dat de organisator beschikbaar moet hebben = 100 x 42,92 = € 4.292
De winnaar krijgt € 3.000.
De kansspelbelasting = het geld dat de organisator beschikbaar moet hebben - de prijs voor de winnaar
De kansspelbelasting is € 4.292 - € 3.000 = € 1.292.
U (organisator) betaalt de kansspelbelasting aan ons.

Tot en met december 2017
U organiseert een kansspel en stelt een prijs van € 3.000 ter beschikking.
U spreekt met de prijswinnaar af dat u de kansspelbelasting voor uw rekening neemt.
De prijswinnaar krijgt € 3.000.
De kansspelbelasting is 29%

De prijs die de winnaar krijgt + de kansspelbelasting = het geld dat de organisator beschikbaar moet hebben = 100%
Het deel dat de winnaar krijgt = 100% - 29% (kansspelbelasting) = 71%
71% = het geld dat de winnaar krijgt = € 3.000.
1% van het geld dat de winnaar krijgt is: 3000 : 71% =  € 42,25 (afgerond)
100% is het geld dat de organisator beschikbaar moet hebben = 100 x 42,25 = € 4.225
De winnaar krijgt € 3.000.
De kansspelbelasting = het geld dat de organisator beschikbaar moet hebben - de prijs voor de winnaar
De kansspelbelasting is € 4.225 - € 3.000 = € 1.225.
U (organisator) betaalt de kansspelbelasting aan ons.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.