Artiesten- en beroepssportersregeling

Huurt u wel eens een artiest, een beroepssporter, een artiestengezelschap of een sportploeg in voor een optreden of sportevenement? Dan kunt u te maken krijgen met de artiesten- en beroepssportersregeling. Deze speciale regeling maakt uw administratie en de berekening van de loonheffingen eenvoudiger. Zo hoeft u over de gage alleen loonbelasting te betalen en geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Alleen voor een artiest die in Nederland woont, betaalt u ook premies werknemersverzekeringen.

Wanneer geldt de artiesten- en beroepssportersregeling?

Hebt u een overeenkomst met een artiest of beroepssporter of met een gezelschap van korter van 3 maanden, dan kunt u aan de hand van de volgende schema's bepalen of de regeling geldt. Kunt u gebruikmaken van de regeling, download dan de Handleiding Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling.

Let op!

Neemt u een artiest of beroepssporter in dienst, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Schema artiest en beroepssporter
Afbeelding van een schema voor artiesten en beroepssporters. In dit schema staat in welke situaties u aangifte loonheffingen moet doen wanneer u een artiest of beroepssporter inhuurt.

Schema gezelschap
Schema gezelschap

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.