Loon

Loon is alles wat een werknemer van u krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Het gaat niet alleen om loon in geld, maar ook om loon in natura, kostenvergoedingen en aanspraken. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Loon in geld

De belangrijkste vorm van loon is loon in geld. Als u iemand salaris, provisie of prestatiegeld betaalt, is dat loon in geld. U moet over dit loon loonheffingen berekenen en betalen.

U kunt ook loonheffingen moeten betalen over bedragen die anderen betalen aan uw werknemer. Bijvoorbeeld als een sponsor maandelijks € 500 aan 1 van uw spelers betaalt of als een trainer rechtstreeks lesgeld krijgt van zijn leerlingen. 

Loon in natura

Loon in natura is loon dat u niet in geld uitbetaalt. Ook over loon in natura moet u loonheffingen berekenen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.