Vergoedingen en verstrekkingen (van werkgever aan werknemer)

Sommige vormen van loon in natura mag u aan uw werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, zonder dat u daar loonheffingen over inhoudt. Welke dat zijn en welke voorwaarden hiervoor gelden, kunt u lezen in hoofdstuk 22 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Als sportclub of organisator van een sportevenement hebt u waarschijnlijk vaak te maken met het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van:

Kleding

Vergoedt of verstrekt u kleding aan uw werknemer? Dan is dit loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen. Kleding (inclusief schoenen) mag u alleen onbelast ter beschikking stellen, als het gaat om werkkleding die geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen. Sportkleding en sportschoenen vallen meestal niet onder werkkleding, omdat deze kleding vaak niet onderscheidend is. Iedereen kan rondlopen in sportkleding en sportschoenen. U mag ze dan ook niet onbelast ter beschikking stellen.

Zie voor de voorwaarden waaraan werkkleding moet voldoen hoofdstuk 22 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Logo van de sponsor

Kleding met het logo van de sponsor kan alleen werkkleding zijn als de naam van de sponsor is opgenomen in de naam van uw organisatie.

Toegangsbewijzen en andere geschenken

Geeft u uw relaties (niet-werknemers) toegangsbewijzen voor wedstrijden en sportevenementen of andere geschenken? Dan is de waarde in het economische verkeer van de geschenken, inkomen of winst voor de relatie. Als u de geschenken zowel aan uw werknemers als aan uw relaties geeft, mag u de belasting die uw relaties moeten betalen, voor uw rekening nemen. Dat doet u door eindheffing toe te passen.

Zie voor de voorwaarden en tarieven 'Eindheffing bij geschenken en verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers' in hoofdstuk 25 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Reiskosten

Een werknemer kan zakelijke reizen voor u maken. Dat kan hij doen met eigen vervoer, met het openbaar vervoer of met een auto die u hem daarvoor ter beschikking hebt gesteld.

Als u aan uw werknemer een auto ter beschikking stelt die hij ook privé mag gebruiken, moet u op kalenderjaarbasis ten minste 25% van de grondslag voor de bijtelling privégebruik auto bij zijn loon tellen. Voor bepaalde types auto’s gelden hogere of lagere bijtellingspercentages.

U mag de bijtelling privégebruik auto achterwege laten als uw werknemer op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt.

Meer informatie over vervoer en reiskosten vindt u in hoofdstuk 23 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Consumpties en maaltijden

Meer informatie over het vergoeden en verstrekken van consumpties en maaltijden vindt u in hoofdstuk 22 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen. 

Materiaalkosten

Om hun werk te kunnen doen hebben uw werknemers misschien bepaalde materialen nodig. Uw sporters bijvoorbeeld rackets, hockeysticks of sporttassen, uw trainers stopwatches. U kunt deze attributen aan uw werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Of u hierover loonheffingen moet inhouden, leest u in hoofdstuk 22 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Vakvereniging en vakliteratuur

Maakt een werknemer kosten voor een vakvereniging, vakliteratuur of het op peil houden van vakkennis? Dan moet u misschien loonheffingen inhouden over het vergoeden of verstrekken van deze kosten. 

Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 22 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Internet, telefoon en andere communicatiemiddelen

Informatie over het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van internet, telefoon en andere communicatiemiddelen vindt u in hoofdstuk 22 van het het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.