Vrijwilligers bij een sportvereniging

Doet iemand bij u vrijwilligerswerk? En geeft u hem daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een jaarlijkse barbecue? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. De vrijwilligersregeling kan ook gelden voor mensen die bij uw vereniging sporten of trainen.  

Regelhulp vrijwilligers

Benieuwd of uw medewerker onder de vrijwilligersregeling valt? De regelhulp vrijwilligers geeft u een indicatie.

Voorwaarden vrijwilligersregeling

Om de vrijwilligersregeling toe te passen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vrijwilliger doet het werk niet als beroep.
  • De vergoeding per maand is niet hoger dan € 170.
  • De vergoeding per jaar is maximaal € 1.700.

U mag de vrijwilligers de vergoeding in 1 keer uitbetalen. Alleen mag het totaal, verdeeld over het aantal maanden dat de vrijwilliger werkt, in die maanden niet hoger zijn dan € 170.

U mag  de vrijwilligersregeling alleen toepassen binnen een kalenderjaar, en niet binnen een sportseizoen, als dit over meerdere kalenderjaren loopt.

U mag de vrijwilligersregeling per vrijwilliger maar één keer toepassen in een kalenderjaar. Voldoet u in een kalenderjaar niet meer aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u iemand een vergoeding hebt betaald die boven de grensbedragen uitkomt? Dan moet u beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking.

Betaalt u een vergoeding per uur of activiteit? Dan mag het uurloon niet hoger zijn dan € 5 als de vrijwilliger 23 jaar of ouder is. Voor vrijwilligers die jonger zijn dan 23 jaar geldt een maximumuurloon van € 2,75. Het is niet verplicht om een urenregistratie bij te houden.

Wat voor soort vergoedingen kan ik aan vrijwilligers geven?

U kunt twee soorten vergoedingen geven aan uw vrijwilligers. Onder vergoedingen worden verstaan:

  • financiële vergoedingen
  • tegemoetkomingen in natura

Financiële vergoedingen

Hieronder verstaan we naast geld, ook vrij besteedbare cadeaubonnen, zoals VVV-cadeaubonnen (Irischeques), winkelketenbonnen en dinerbonnen. Daarnaast kunt u denken aan een kilometervergoeding  en vacatiegelden. Vacatiegelden zijn vergoedingen die bestuursleden krijgen voor het vervullen van hun functie, zoals voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Tegemoetkomingen in natura

Hieronder verstaan we alles wat u niet in geld uitbetaalt. U kunt denken aan een vrijwilligersfeest, lunches of een cursus of opleiding, zoals een EHBO-cursus, een opleiding tot jeugdtrainer of een cursus sociale hygiëne.

Uitkering in natura of onkostenvergoeding? Let op de grensbedragen!

Let er op dat een tegemoetkoming in natura meetelt voor de grensbedragen (per maand en per jaar). Zo overschrijdt een voetbalspeler bij uw vereniging bijvoorbeeld de grensbedragen als die naast de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.700, ook een paar voetbalschoenen krijgt.

Geeft u de vrijwilliger enkel een vergoeding voor de kosten die hij naar redelijkheid en in samenhang met het vrijwilligerswerk maakt? Dan kunt u dat onbelast doen. Geeft u een kostenvergoeding naast de maximale vrijwilligersvergoeding? Dan heeft dit tot gevolg dat de grensbedragen van de vrijwilligersregeling worden overschreden.  

Is er sprake van overschrijding? Beoordeel dan of er sprake is van een dienstbetrekking

Aankopen voor de vereniging

Wanneer een medewerker voor uw vereniging een aankoop doet en uw vereniging de aankoop vergoedt, dan telt de vergoeding niet mee voor de grensbedragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.