Vrijwilligers bij een sportvereniging

Doet iemand bij u vrijwilligerswerk? En geeft u hem daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een jaarlijkse barbecue? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. De vrijwilligersregeling kan ook gelden voor mensen die naast hun vrijwilligerswerk ook bij uw vereniging sporten.  

Voorwaarden vrijwilligersregeling

Om de vrijwilligersregeling toe te passen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vergoeding per maand is niet hoger dan € 180.
  • De vergoeding per jaar is maximaal € 1.800.

U mag de vrijwilligers de vergoeding in 1 keer uitbetalen. Alleen mag het totale bedrag, gedeeld door het aantal maanden dat de vrijwilliger werkt, niet hoger zijn dan € 180.

U mag de vrijwilligersregeling alleen toepassen binnen een kalenderjaar. Niet binnen een sportseizoen, als dit over meerdere kalenderjaren loopt.

U mag de vrijwilligersregeling per vrijwilliger maar 1 keer toepassen in een kalenderjaar. Voldoet u in een kalenderjaar niet meer aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u iemand een vergoeding hebt betaald die boven de grensbedragen uitkomt? Dan moet u beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking.

Betaalt u een vergoeding per uur of activiteit? Dan mag het uurloon niet hoger zijn dan € 5 als de vrijwilliger 21 jaar of ouder is. Voor vrijwilligers die jonger zijn dan 21 jaar geldt een maximumuurloon van € 2,75. Ook hier geldt het maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Het is niet verplicht om een urenregistratie bij te houden.

Wat voor soort vergoedingen kan ik aan vrijwilligers geven?

U kunt 2 soorten vergoedingen geven aan uw vrijwilligers. Onder vergoedingen worden verstaan:

  • financiële vergoedingen
  • tegemoetkomingen in natura

Financiële vergoedingen

Hieronder verstaan we naast geld, ook vrij besteedbare cadeaubonnen, zoals VVV-cadeaubonnen (Irischeques), winkelketenbonnen en dinerbonnen. Daarnaast kunt u denken aan een kilometervergoeding  en vacatiegelden. Vacatiegelden zijn vergoedingen die bestuursleden krijgen voor het vervullen van hun functie, zoals voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Tegemoetkomingen in natura

Hieronder verstaan we alles wat u niet in geld uitbetaalt. U kunt denken aan een vrijwilligersfeest, een lunch of een cursus of opleiding, zoals een EHBO-cursus, een opleiding tot jeugdtrainer of een cursus sociale hygiëne.

Uitkering in natura of onkostenvergoeding? Let op de grensbedragen!

Let erop dat een tegemoetkoming in natura meetelt voor de grensbedragen (per maand en per jaar). Zo overschrijdt een voetbalspeler bij uw vereniging bijvoorbeeld de grensbedragen als hij naast de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.800, ook een paar voetbalschoenen krijgt.

Geeft u de vrijwilliger alleen een vergoeding voor de kosten die hij voor het vrijwilligerswerk maakt? Zoals een vergoeding van de exacte reiskosten, dan kunt u dat onbelast doen. U hoeft geen rekening te houden met maximumbedragen. Geeft u een kostenvergoeding naast de maximale vrijwilligersvergoeding? Dan heeft dit tot gevolg dat de grensbedragen van de vrijwilligersregeling worden overschreden.  

Is er sprake van overschrijding? Beoordeel dan of er sprake is van een dienstbetrekking.

Aankopen voor de vereniging

Wanneer een medewerker voor uw vereniging een aankoop doet en uw vereniging de aankoop vergoedt, dan telt de vergoeding niet mee voor de grensbedragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.