Werken bij een sportvereniging in dienstbetrekking

Geeft u iemand een vergoeding voor werkzaamheden voor uw vereniging? En valt diegene niet onder de vrijwilligersregeling? Dan moet u bepalen of diegene bij u in dienst is.

Dat is het geval als:

  • de medewerker zich heeft verplicht om persoonlijk voor u te werken
  • u verplicht bent de werknemer loon te betalen voor het werk
  • tussen de werknemer en u een gezagsverhouding bestaat

Wanneer is sprake van een gezagsverhouding?

Voor trainers en verzorgers geldt dat zij doorgaans opdrachten of aanwijzingen van het bestuur moeten opvolgen. Ditzelfde geldt voor spelers die aanwijzingen volgen die zij van een trainer krijgen.

Deze mensen kunnen zich ook niet zonder meer laten vervangen door een ander. Zij zijn meestal aangewezen op basis van hun kennis, kwaliteit en kunde.

Meer informatie over de dienstbetrekking vindt u in hoofdstuk 1 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Fictieve dienstbetrekking?

Is er geen sprake van een dienstbetrekking, dan kan er sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er stagiairs of uitzendkrachten bij u werken. U moet dan voor het inhouden en betalen van loonheffingen dezelfde regels toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Meer informatie over de fictieve dienstbetrekking vindt u in hoofdstuk 1 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Inhuur van beroepssporters

Huurt u voor minder dan 3 maanden een beroepssporter in die in het buitenland woont? Dan kunt u te maken krijg met de artiesten- en beroepssportersregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.