Sport en de schenk- en erfbelasting

Als uw sportclub of sportevenementorganisatie een schenking of erfenis krijgt, kunt u te maken krijgen met schenk- en erfbelasting. Het maakt niet uit van wie u de schenking of erfenis krijgt. Dat kan een lid zijn, maar ook iemand die uw club of organisatie een warm hart toedraagt.

Schenkingen en erfenissen van € 2.208 of minder: geen belasting

Over schenkingen of erfenissen van € 2.208 of minder hoeft uw club of organisatie geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Krijgt uw club of organisatie in 1 jaar schenkingen of erfenissen van verschillende personen of bedrijven? Dan hoeft u voor iedere schenking of erfenis tot en met € 2.208 geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Als uw club of organisatie in 1 jaar van 1 persoon of 1 bedrijf meer schenkingen krijgt, dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Komen de totale schenkingen van 1 schenker binnen 1 jaar boven de € 2.208 uit? Dan moet u schenkbelasting betalen over het bedrag boven de € 2.208.

Schenkingen en erfenissen van meer dan € 2.208: vrijstelling voor SBBI

Als uw sportclub een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, hoeft u ook voor het bedrag boven de € 2.208 geen schenk- en erfbelasting te betalen. Uw sportclub moet dan wel voldoen aan de  voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat uw sportclub de schenking of erfenis ontvangt.

Om de vrijstelling vanwege de SBBI-regeling aan te vragen, moet uw sportclub aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting doen.

Organisatoren van een sportevenement zijn meestal geen SBBI

Organisatoren van een sportevenement kunnen onder dezelfde voorwaarden als een sportclub een SBBI zijn. Maar in de praktijk komt dit niet vaak voor. Want 1 van de voorwaarden van de SBBI-regeling is dat de organisatie niet onder de winstbelasting valt of daarvan is vrijgesteld. Organisatoren van sportevenementen vallen over het algemeen wel onder de winstbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.