Sport en de schenkbelasting en erfbelasting

Als uw sportclub of sportevenementorganisatie een schenking of erfenis krijgt, kunt u te maken krijgen met schenkbelasting en erfbelasting. Het maakt niet uit van wie u de schenking of erfenis krijgt. Dat kan een lid zijn, maar ook iemand die uw club of organisatie een warm hart toedraagt.

Belastingvrij bedrag voor schenkingen

Over schenkingen van € 2.274 (€ 3.244 in 2021) of minder hoeft uw club of organisatie geen schenkbelastingte betalen.

Krijgt uw club of organisatie in 1 jaar schenkingen van verschillende personen of bedrijven? Dan hoeft u voor iedere schenking tot en met € 2.274 (€ 3.244 in 2021) geen schenkbelasting te betalen.

Krijgt uw club of organisatie in 1 jaar meer schenkingen van 1 persoon of 1 bedrijf? Dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Komen de totale schenkingen van dezelfde schenker in 2022 uit boven de € 2.274 (€ 3.244 in 2021)? Dan betaalt uw club of organisatie schenkbelasting over het bedrag boven de € 2.274 (€ 3.244 in 2021).

Let op!

In 2021 waren de jaarlijkse belastingvrije bedragen voor de schenkbelasting tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. In 2022 zijn deze vrijstellingen weer lager.

Belastingvrij bedrag voor erfenissen

Over erfenissen van € 2.274 (€ 2.244 in 2021) of minder hoeft uw club of organisatie geen erfbelasting te betalen.

Belastingvoordeel voor SBBI

Als uw sportclub een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, geldt er een vrijstelling voor de schenkbelasting en de erfbelasting. Uw sportclub moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat uw sportclub de schenking of erfenis ontvangt.

Om de vrijstelling vanwege de SBBI-regeling aan te vragen, moet uw sportclub aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting doen.

Organisatoren van een sportevenement zijn meestal geen SBBI

Organisatoren van een sportevenement kunnen onder dezelfde voorwaarden als een sportclub een SBBI zijn. Maar in de praktijk komt dit niet vaak voor. Want 1 van de voorwaarden van de SBBI-regeling is dat de organisatie niet onder de winstbelasting valt of daarvan is vrijgesteld. Organisatoren van sportevenementen vallen over het algemeen wel onder de winstbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.