Sport en de schenkbelasting en erfbelasting

Als uw sportclub of sportevenementorganisatie een schenking of erfenis krijgt, kunt u te maken krijgen met schenkbelasting en erfbelasting. Het maakt niet uit van wie u de schenking of erfenis krijgt. Dat kan een lid zijn, maar ook iemand die uw club of organisatie een warm hart toedraagt.

Belastingvrij bedrag voor schenkingen

Over schenkingen van € 2.274 of minder hoeft uw club of organisatie geen schenkbelasting te betalen.

Krijgt uw club of organisatie in 1 jaar schenkingen van verschillende personen of bedrijven? Dan hoeft u voor iedere schenking tot en met € 2.274 geen schenkbelasting te betalen.

Krijgt uw club of organisatie in 1 jaar meer schenkingen van 1 persoon of 1 bedrijf? Dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Komen de totale schenkingen van dezelfde schenker in 2022 uit boven de € 2.274? Dan betaalt uw club of organisatie schenkbelasting over het bedrag boven de € 2.274.

Belastingvrij bedrag voor erfenissen

Over erfenissen van € 2.274 of minder hoeft uw club of organisatie geen erfbelasting te betalen.

Belastingvoordeel voor SBBI

Als uw sportclub een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, geldt er een vrijstelling voor de schenkbelasting en de erfbelasting. Uw sportclub moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat uw sportclub de schenking of erfenis ontvangt.

Om de vrijstelling vanwege de SBBI-regeling aan te vragen, moet uw sportclub aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting doen.

Organisatoren van een sportevenement zijn meestal geen SBBI

Organisatoren van een sportevenement kunnen onder dezelfde voorwaarden als een sportclub een SBBI zijn. Maar in de praktijk komt dit niet vaak voor. Want 1 van de voorwaarden van de SBBI-regeling is dat de organisatie niet onder de winstbelasting valt of daarvan is vrijgesteld. Organisatoren van sportevenementen vallen over het algemeen wel onder de winstbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.