Sport en de schenk- en erfbelasting

Als uw sportclub of sportevenementorganisatie een schenking of erfenis krijgt, kunt u te maken krijgen met schenk- en erfbelasting. Het maakt niet uit van wie u de schenking of erfenis krijgt. Dat kan een lid zijn, maar ook iemand die uw club of organisatie een warm hart toedraagt.

Let op!

In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als u een schenking wilt doen of krijgt.

Schenkingen van € 3.244 of minder: geen belasting

Over schenkingen van € 3.244 of minder hoeft uw club of organisatie geen schenkbelasting te betalen.

Krijgt uw club of organisatie in 1 jaar schenkingen van verschillende personen of bedrijven? Dan hoeft u voor iedere schenking tot en met € 3.244 geen schenkbelasting te betalen.

Als uw club of organisatie in 1 jaar van 1 persoon of 1 bedrijf meer schenkingen krijgt, dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Komen de totale schenkingen van 1 schenker binnen 1 jaar boven de € 3.244 uit? Dan moet u schenkbelasting betalen over het bedrag boven de € 3.244.

Erfenissen van € 2.244 of minder: geen belasting

Over erfenissen van € 2.244 of minder hoeft uw club of organisatie geen erfbelasting te betalen.

Krijgt uw club of organisatie in 1 jaar erfenissen van verschillende personen of bedrijven? Dan hoeft u voor iedere erfenis tot en met € 2.244 geen erfbelasting te betalen.

Schenkingen van meer dan € 3.244 en erfenissen van meer dan € 2.244: vrijstelling voor SBBI

Als uw sportclub een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, hoeft u ook voor een schenking boven de € 3.244 of voor een erfenis boven de € 2.244 geen schenk- en erfbelasting te betalen. Uw sportclub moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat uw sportclub de schenking of erfenis ontvangt.

Om de vrijstelling vanwege de SBBI-regeling aan te vragen, moet uw sportclub aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting doen.

Organisatoren van een sportevenement zijn meestal geen SBBI

Organisatoren van een sportevenement kunnen onder dezelfde voorwaarden als een sportclub een SBBI zijn. Maar in de praktijk komt dit niet vaak voor. Want 1 van de voorwaarden van de SBBI-regeling is dat de organisatie niet onder de winstbelasting valt of daarvan is vrijgesteld. Organisatoren van sportevenementen vallen over het algemeen wel onder de winstbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.