Uw rechten en plichten

Als sportvereniging of organisator hebt u bij de Belastingdienst een aantal rechten en plichten.

Rechten

U hebt onder andere recht op:

  • een zorgvuldige behandeling, met respect en zonder vooroordelen
  • bescherming van uw persoonlijke gegevens
  • het indienen van een bezwaar als u het niet eens bent met een beslissing van ons
  • een spoedige behandeling van uw belastingzaken, zoals een snelle beslissing op een bezwaar

Lees meer hierover bij de spelregels.

Plichten

Naast rechten hebt u ook een aantal plichten:

  • Als u aangifte moet doen, moet u dat altijd op tijd doen. Voor de meeste belastingsoorten doet u digitaal aangifte. Lees meer hierover bij Digitaal aangeven of kijk bij de belastingsoort waarvoor u aangifte moet doen.
  • Wij kunnen u om gegevens vragen die van belang zijn voor de belasting of voor de premies voor de sociale verzekeringen van u of van anderen. Bijvoorbeeld van personen aan wie u betalingen hebt gedaan. U bent dan verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Ook moet u ons inzage geven in boeken en andere stukken als wij daarom vragen. Wij mogen hiervan kopieën maken.
  • U moet een administratie voeren waarin de gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing, duidelijk en overzichtelijk zijn opgenomen. U bewaart de administratie 7 jaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de geldadministratie, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie, de grootboeken, de in- en uitgaande facturen en de notulen van de bestuursvergaderingen. De bewaarplicht geldt voor papieren en elektronische administraties. Gegevens over onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.

Als u niet voldoet aan uw plichten, kunt u een boete krijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.