Uw stichting of vereniging krijgt een gift of erfenis

Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van u tegenover. Als u een gift krijgt, noemen we dit een schenking. Meer informatie over schenkingen en schenkbelasting leest u bij Schenken.

Als u een erfenis krijgt, kan het zijn dat u erfbelasting moet betalen. Meer informatie over erven en erfbelasting leest u bij Erven.

Gift en btw

Omdat u geen tegenprestatie levert voor een gift, hoeft u geen btw te betalen over giften. Misschien moet u wel schenkbelasting betalen.

Let op!

Wilt u bepalen of u boven de maximumomzet voor fondswervende activiteiten komt? Dan hoeft u daarbij giften niet mee te tellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.