Subsidie en btw

U kunt te maken krijgen met verschillende vormen van subsidie. Of u over de subsidie btw aan ons moet betalen, hangt ervan af of u een tegenprestatie levert

Wel btw betalen over subsidie

In de volgende gevallen betaalt u btw over de subsidie:

  • U levert een tegenprestatie aan uw afnemer of groep van afnemers voor de subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag dat u krijgt, houdt bovendien rechtstreeks verband met de prestatie. Bijvoorbeeld de prijssubsidie: u krijgt een subsidie per verkocht toegangsbewijs voor een evenement om zo de toegangsbewijzen tegen een lagere prijs te kunnen verkopen.
  • De subsidieverstrekker heeft rechtstreeks voordeel van de activiteiten waarvoor hij de subsidie geeft. Bijvoorbeeld als u van een bierbrouwer een subsidie krijgt in ruil voor het exclusieve recht om tijdens het evenement bier te verkopen. Uw organisatie levert voor de subsidie dan een tegenprestatie. U betaalt btw over het bedrag dat u van de bierbrouwer krijgt.

Subsidie voor combinatiefunctionarissen

Krijgt u als sportservicebureau subsidies voor de inzet van combinatiefunctionarissen? Ook u betaalt btw over een subsidie als deze een vergoeding is voor een tegenprestatie. Dat is bijvoorbeeld zo als u van een gemeente subsidie krijgt om namens haar beleid uit te voeren. Of om combinatiefunctionarissen aan te stellen voor een project van de gemeente.

Geen btw betalen over subsidie

Levert u geen tegenprestatie voor de subsidie, dan betaalt u daarover geen btw. Bijvoorbeeld als u van de gemeente eenmalig een bedrag van € 25.000 krijgt op voorwaarde dat het evenement in de gemeente plaatsvindt. Voor het krijgen van de € 25.000 levert uw organisatie geen tegenprestatie. U hoeft daarom geen btw over de subsidie te betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.