U wordt gesponsord

Voor stichtingen en verenigingen kan sponsoring een belangrijke bron van inkomsten zijn. U kunt te maken krijgen met verschillende vormen van sponsoring:

  • sponsoring in geld
    Een sponsor geeft u een bijdrage in geld. Als tegenprestatie maakt u bijvoorbeeld reclame in uw clubblad voor de sponsor.
  • sponsoring in natura
    Een sponsor geeft u een bijdrage in natura, bijvoorbeeld in de vorm van kleding of etens- en drinkwaren. In ruil hiervoor krijgt de sponsor bijvoorbeeld naamsbekendheid doordat zijn naam op de kleding staat.

Of u voor de sponsoring vrijstelling voor de btw krijgt, leest u bij Vrijstelling voor fondswervende activiteiten.

Als u een onderneming drijft, bent u belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Ontvangt u sponsoring? Dan behoort deze sponsoring tot de winst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.