Ontheffing administratieve verplichtingen voor de btw - iets voor u?

Kleine ondernemers moeten ook een administratie bijhouden. Maar betaalt u € 1.345 of minder btw per jaar? En bent u een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een maatschap of vof)? Dan kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. U doet dan geen btw-aangifte meer en u mag dan geen btw meer factureren.

Let op!

Als u al bent gestart met uw onderneming, dan kunt u de ontheffing niet meer aanvragen. Deze komt namelijk te vervallen per 1 januari 2020.

Hebt u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan melden wij u automatisch aan voor de nieuwe kleineondernemersregeling.

Meer weten over de nieuwe kleineondernemersregeling? Lees meer bij Nieuwe kleineondernemersregeling (vanaf 1 januari 2020)

Voordelen van ontheffing

  • U hoeft geen facturen te sturen.
    Als u toch een factuur uitreikt, dan mag u daarop geen btw vermelden. Doet u dat wel, dan vervalt de ontheffing.
  • U hoeft geen btw-aangifte meer te doen.
  • U hoeft alleen uw inkoopfacturen 7 jaar te bewaren. Voor onroerende zaken en rechten daarop geldt een bewaartermijn van 9 jaar na het jaar van ingebruikneming.

Let op!

Mogelijk moet u nog wel een boekhouding bijhouden voor de inkomstenbelasting.

Lees meer over belastingvermindering voor kleine ondernemers bij Kleineondernemersregeling.

Nadelen van ontheffing

  • Als u meer btw kunt aftrekken dan u over uw omzet moet betalen, kunt u het verschil niet terugkrijgen. Dit nadeel kan zwaar wegen als u grote investeringen doet.
  • In enkele gevallen moet u toch aangifte doen. Gebruik het hulpmiddel Incidentele btw-aangifte om te bepalen of u aangifte moet doen.

De ontheffing kan vervallen

Wanneer uw omstandigheden veranderen, vervalt misschien uw recht op ontheffing van administratieve verplichtingen. U kunt de ontheffing ook opzeggen.

Toch een factuur versturen

Wanneer u toch facturen verstuurt, breng dan geen btw in rekening. Anders vervalt uw ontheffing.

Administratieve verplichtingen

De algemene voorschriften voor het bijhouden van een administratie vindt u bij Wat administreert u voor de btw?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.