Ontheffing vervalt

De ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt als:

  • u in een jaar meer dan € 1.345 btw moet betalen
    Zodra u dit weet of redelijkerwijs kunt weten, moet u dit schriftelijk aan ons doorgeven. De opbrengst van de verkoop van een gebruikt bedrijfsmiddel telt niet mee in de berekening om te beoordelen of u niet meer dan € 1.345 btw moet betalen.
  • u facturen van uw leveranciers niet 7 jaar bewaart
  • uit onze jaarlijkse beoordeling blijkt dat u weer btw moet betalen
  • u btw op uw facturen vermeldt

U kunt de ontheffing ook zelf opzeggen.

Weer aangifte doen

De ontheffing vervalt. U moet weer aangifte doen en voldoen aan de gewone administratieve verplichtingen. Meer hierover leest u bij Btw-aangifte: waar moet u aan denken?

Opnieuw verzoek indienen

Nadat de ontheffing is vervallen, kunt u opnieuw een verzoek om ontheffing indienen als u weer aan de voorwaarden voldoet. De nieuwe ontheffing gaat in aan het begin van het eerstvolgende jaar. Dit geldt niet als u de ontheffing zelf hebt opgezegd.

Vervalt de ontheffing omdat u btw hebt vermeld op uw facturen? Dan vervalt de ontheffing alleen voor het jaar waarin dit is gebeurd. U hebt in dat jaar ook geen recht op de vermindering kleineondernemersregeling. In de jaren daarop geldt de ontheffing weer zonder dat u deze opnieuw hoeft aan te vragen, als u voldoet aan de eisen voor de ontheffing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.