Verzoek om ontheffing indienen

Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen dient u schriftelijk in. U stuurt een brief naar uw belastingkantoor.

Wat zet u in uw verzoek?

In uw verzoek moet u aannemelijk maken dat u in de komende jaren niet meer dan € 1.345 btw hoeft te betalen. Dat doet u bijvoorbeeld aan de hand van de gegevens van uw onderneming van voorgaande jaren.

U hoort van ons

Nadat u uw verzoek hebt ingediend, krijgt u binnen 8 weken bericht van ons.

Indien het verzoek wordt gedaan op of voorafgaand aan de dag van het starten met het verrichten van belaste economische activiteiten kan de ontheffing worden verleend met ingang van de dag waarop met deze activiteiten wordt gestart. 

Let op!

Als u al bent gestart met uw onderneming, dan kunt u de ontheffing niet meer aanvragen. Deze komt namelijk te vervallen per 1 januari 2020.

Hebt u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan melden wij u automatisch aan voor de nieuwe kleineondernemersregeling.

Meer weten over de nieuwe kleineondernemersregeling? Lees meer bij Nieuwe kleineondernemersregeling (vanaf 1 januari 2020)


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.