Verzoek om ontheffing indienen

Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen dient u schriftelijk in. U stuurt een brief naar uw belastingkantoor.

Wat zet u in uw verzoek?

In uw verzoek moet u aannemelijk maken dat u in de komende jaren niet meer dan € 1.345 btw hoeft te betalen. Dat doet u bijvoorbeeld aan de hand van de gegevens van uw onderneming van voorgaande jaren.

U hoort van ons

Nadat u uw verzoek hebt ingediend, krijgt u binnen 8 weken bericht van ons. Als uw verzoek is goedgekeurd, gaat de ontheffing in vanaf het eerstvolgende jaar.

De ontheffing kan met terugwerkende kracht ingaan tot de datum waarop het verzoek is ingediend. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U maakt aannemelijk dat u na toepassing van de kleineondernemersregeling geen btw hoeft te betalen over het jaar waarin u het verzoek hebt ingediend.
  • U hebt over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen btw vermeld op de door u uitgereikte facturen.
  • U hebt over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen btw teruggevraagd.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.