Aangifte doen bij kleineondernemersregeling

Als u minder dan € 1.883 btw moet betalen in een jaar, dan kunt u belastingvermindering krijgen. Dan maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling. Moet u € 1.345 of minder btw betalen? Dan hoeft u geen btw te betalen.

U moet in beide gevallen wel btw-aangifte doen. Tenzij u ontheffing van administratieve verplichtingen hebt. Hoe u de vermindering op uw btw-aangifte kunt verrekenen, leest u bij Aangifte doen als u geen ontheffing hebt. Als u aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting, moet u het bedrag van de vermindering bij uw winst optellen.

Uitzonderingen

Hebt u ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan hoeft u normaal gesproken geen aangifte te doen. Dat geldt echter niet in een aantal uitzonderingssituaties.

Bent u een kleine ondernemer?

Wilt u weten of u belastingvermindering kunt krijgen vanwege de kleineondernemersregeling? De voorwaarden vindt u bij kleineondernemersregeling.

Specifieke situaties

In sommige situaties gelden bij de kleineondernemersregeling speciale regels. Bijvoorbeeld bij verlegging van de btw. Lees meer hierover bij Specifieke situaties kleineondernemersregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.