U doet aangifte per jaar

Aan het eind van het jaar trekt u alle betaalde btw af van de ontvangen btw. Dat subtotaal zou u moeten betalen zonder de kleineondernemersregeling toe te passen.

Is dat bedrag minder dan € 1.883, maar meer dan € 1.345? Dan berekent u de vermindering waar u recht op hebt. Die trekt u af van het subtotaal. Het bedrag dat overblijft, betaalt u aan ons.

U vult al deze bedragen in bij rubriek 5 'Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting' van de aangifte omzetbelasting.

Is het subtotaal € 1.345 of minder? Dan betaalt u niets. U moet wel aangifte doen, tenzij u ontheffing van administratieve verplichtingen hebt. Dan hoeft u ook geen aangifte te doen.

Mag u de kleineondernemersregeling toepassen, maar hebt u dat niet gedaan in uw jaaraangifte? Gebruik dan het formulier 'Suppletie omzetbelasting' om dit te herstellen. U kunt dit formulier invullen en verzenden op het beveiligde gedeelte van onze internetsite.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.