Voorlopige vermindering berekenen

De vermindering die u vanwege de kleineondernemersregeling krijgt, verrekent u als volgt per maand of kwartaal.

Maximale bedragen die u per maand of kwartaal verrekent

Inschatting hoeveel
btw u per jaar moet
betalen aan ons
Maximale
voorlopige
vermindering
per maand
Maximale
voorlopige
vermindering
per kwartaal

meer dan € 1.747

€ 0

€ 0

€ 1.747 of minder, maar meer dan € 1.611

€ 23

€ 68

€ 1.611 of minder, maar meer dan € 1.475

€ 53

€ 159

€ 1.475 of minder, maar meer dan € 1.345

€ 83

€ 250

€ 1.345 of minder

Het volledige btw-bedrag

Het volledige btw-bedrag

Hoe gebruikt u deze tabel?

De hoogte van de voorlopige vermindering is afhankelijk van het btw-bedrag dat u over het hele jaar moet betalen. Daarom moet u vóór de 1e aangifte van het lopende jaar een schatting maken van het bedrag dat u aan ons zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als u de kleineondernemersregeling niet toepast. Dat bedrag staat in de linkerkolom. In de rechterkolommen ziet u de bedragen die u maximaal mag aftrekken in uw btw-aangifte.

Het btw-bedrag dat overblijft na vermindering mag nooit minder zijn dan € 0. U krijgt dus nooit btw terug.

Sterk wisselende omzet

Als u een onderneming hebt met sterk wisselende omzetten per tijdvak (bijvoorbeeld een seizoenbedrijf), kunnen we afwijkende bedragen vaststellen. Neem hiervoor contact op met de BelastingTelefoon.

Voorlopige vermindering corrigeren

Blijkt aan het eind van het jaar dat uw definitieve vermindering hoger of lager is dan uw voorlopige? Dan moet u dit corrigeren.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.