Voorbeeld zakelijk gebruik privéauto met kilometeradministratie

U hebt een accountants- en advieskantoor. U hebt uw auto gerekend tot uw privévermogen, maar gebruikt deze ook zakelijk. De kosten van het gebruik en onderhoud in een jaar zijn:

Soort kosten

Bedrag (€)

verzekeringspremie

400

motorrijtuigenbelasting

350

brandstof

4.000 (btw = 840)

onderhoud

500 (btw = 105)

U houdt een administratie bij waaruit het privégebruik van de auto blijkt. Uit deze administratie blijkt dat u in het jaar 60.000 kilometer rijdt, waarvan 45.000 kilometer zakelijk.

In dat jaar kunt u aan btw aftrekken: € 709 (€ 945 x 45.000/60.000).

Vul dat bedrag in bij rubriek 5b (voorbelasting) van uw btw-aangifte.

Gebruik auto voor belaste en vrijgestelde omzet

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan moet u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het aftrekbare bedrag 50% van € 709 = € 355.

Let op!

Houdt u geen administratie bij waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw.

Voorbeeld

U hebt in privé een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U gebruikt de auto ook zakelijk, maar u hebt geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt. U hebt de btw op het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. Voor het privégebruik moet u dan 1,5% x € 45.000 = € 675 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 1,5% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 1,5% x € 45.000 = € 225. Vul het te betalen bedrag in bij de rechterkolom van rubriek 1d 'Privégebruik' van uw btw-aangifte. In de linkerkolom vult u '0' in.


Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan moet u het bedrag naar evenredigheid van de verhouding belaste omzet-vrijgestelde omzet verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld zakelijk gebruikt voor 50% en voor 50% om vrijgestelde omzet te behalen, dan wordt het in het voorbeeld hiervoor genoemde bedrag (50% van € 675 = ) € 337. U hebt in dat geval namelijk de btw op het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

U betaalt de btw bij de laatste aangifte van het boekjaar.

Let op!

Is uw boekjaar langer dan 1 jaar? Dan moet u de btw voor het privégebruik opnemen in de laatste aangifte van het kalenderjaar waarin het privégebruik plaatsvindt.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over het privégebruik van de auto? Bel dan de BelastingTelefoon. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met:

Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 4660
8000 KA Zwolle

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.