Rekenvoorbeeld van kleineondernemersregeling en verlegging van btw

U krijgt belastingvermindering vanwege de kleineondernemersregeling en u hebt te maken met verlegging van btw. Bijvoorbeeld als aannemer, koper of leverancier. Lees hier hoe u uw belastingvermindering berekent.

  • U verlegt de btw, bijvoorbeeld als onderaannemer, uitlener van personeel of leverancier van afval. In dat geval telt u de btw die u hebt verlegd, mee in uw berekening.
  • De btw is naar u verlegd, bijvoorbeeld als aannemer, inlener van personeel of afnemer van afval. In dat geval telt u de btw die naar u is verlegd, niet mee in uw berekening.

Voorbeeld onderaannemer

Een timmerman heeft een omzet van € 90.000. Een deel van die omzet, € 15.000, heeft hij behaald door als onderaannemer voor een aannemer te werken. Hij verlegt de btw over die omzet naar de hoofdaannemer. Hij moet 21% btw betalen over € 75.000 = € 15.750. Als voorbelasting kan hij € 14.750 btw aftrekken.

In zijn btw-aangifte vult hij deze bedragen in. De totaal te betalen btw komt uit op € 1.000 (€ 15.750 - € 14.750).

Op het 1e gezicht lijkt het of de timmerman recht heeft op vermindering van btw op grond van de kleineondernemersregeling. Maar voor de berekening van de vermindering moet hij uitgaan van de volledige omzet. Dat is de omzet waarover hij de btw heeft verlegd (€ 15.000) plus de omzet waarover hij de btw zelf heeft aangegeven (€ 75.000). Daarvan trekt hij zijn voorbelasting af (€ 14.750).

Vermindering voor kleine ondernemers

Omzet

Btw

Belast met 21% € 15.000 + € 75.000

€ 90.000

€ 18.900

Voorbelasting

 

€ 14.750

Btw-bedrag

 

€ 4.150

Uit dit voorbeeld blijkt dat de ondernemer geen recht heeft op vermindering vanwege de kleineondernemersregeling, want het btw-bedrag is hoger dan € 1.883.

Voorbeeld aannemer

Een aannemer heeft werk uitbesteed aan een timmerman. Deze timmerman heeft in totaal € 13.500 gefactureerd en de btw naar de aannemer verlegd. Voor de berekening van de kleineondernemersregeling neemt de aannemer deze btw niet mee. De aannemer heeft een omzet van € 65.000 en moet hierover € 13.650 btw betalen. Hij heeft in de loop van het jaar € 9.222 btw aan andere ondernemers betaald. In de berekening om te bepalen of hij in aanmerking komt voor belastingvermindering, trekt hij deze btw én de btw die naar hem is verlegd, beide af als voorbelasting.

 

 

 

Te betalen btw (21% van € 65.000)

 

€ 13.650

Voorbelasting

 

 

- wegens aankopen

€ 9.222

 

- verlegde btw

€ 2.835

 

 

 

€ 12.057 -

Btw-bedrag

 

€ 1.593

Vermindering voor kleine ondernemers: 2,5 x (€ 1.883 - € 1.593)

 

€ 725

Te betalen vanwege de kleineondernemersregeling

 

€ 868

In totaal betaalt de aannemer aan btw: € 868 + € 2.835 = € 3.703

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.