Hoe bereken ik belastingvermindering vanwege de huidige kleineondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering u precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat u ons zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als u de regeling niet zou toepassen.

Belastingvermindering voor kleine ondernemers

Hoeveel btw zou u
per jaar moeten
betalen aan de Belastingdienst?

Hoeveel vermindering krijgt u?

 

€ 1.883 of meer

Geen vermindering

 

Meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883

2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte))

Voorbeeld van vermindering

€ 1.345 of minder

De vermindering is gelijk aan 
het te betalen btw-bedrag. U hoeft dus geen btw te betalen (maar u moet wel aangifte doen).

Voorbeeld geen btw betalen

 

U kunt ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.

 

€ 0 of minder

U krijgt geen vermindering

 

De vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die u zou moeten betalen. Als u de huidige kleineondernemersregeling toepast, kunt u dus geen btw-teruggaaf krijgen.

Er zijn specifieke situaties waarin u de belastingvermindering voor kleine ondernemers op een andere manier moet berekenen.

Aangifte doen

U berekent de definitieve vermindering aan het eind van een jaar. U kunt ook een schatting maken en per maand of kwartaal uw vermindering in uw aangifte aftrekken. Hoe u dat doet, leest u bij Aangifte doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.