Kom ik in aanmerking voor de huidige kleineondernemersregeling?

U kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

4 voorwaarden

  • U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals bv's, stichtingen of verenigingen. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is. 

Specifieke situaties

In een aantal specifieke situaties is de kleineondernemersregeling niet van toepassing. Dat geldt in de volgende situaties:

Hoe bereken ik de belastingvermindering?

U kunt de vermindering zelf berekenen bij Hoe bereken ik mijn belastingvermindering?

Meer dan 1 bedrijf binnen een eenmanszaak

Hebt u meerdere bedrijven binnen een eenmanszaak? Dan moet u de btw van die bedrijven bij elkaar optellen om de btw-vermindering te berekenen. De regeling geldt namelijk per ondernemer en niet per bedrijf. Maar hebt u een eenmanszaak en neemt u ook deel in een vof, dan hoeft u de bedragen niet bij elkaar op te tellen.

Starten, stoppen of overnemen

Als u een bedrijf start, stopt of overneemt, heeft dat geen effect op de kleineondernemersregeling. U mag dus gewoon de kleineondernemersregeling (blijven) toepassen alsof u het bedrijf het hele jaar hebt gehad.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.