Oude kleineondernemersregeling (tot 1 januari 2020)

Tot 1 januari 2020 was de oude kleineondernemersregeling (KOR) van toepassing. Als u voldeed aan de voorwaarden, kon u gebruikmaken van de regeling en zelf een belastingvermindering toepassen in de btw-aangifte.

Het toepassen of corrigeren van de oude KOR kan nog tot maximaal 5 jaren terug. Dit betekent dat u in 2020 de oude KOR nog kunt toepassen of corrigeren tot en met het jaar 2015. U moet in dat geval een suppletie indienen. U doet opnieuw aangifte over de betreffende periode, maar dan met de juiste gegevens. U kunt de oude KOR toepassen of corrigeren in de rubriek ‘Vermindering volgens de kleineondernemersregeling’.

Voorwaarden oude KOR

Dankzij de oude KOR kunt u belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moest betalen. U moet dan wel aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:

 • U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma.
 • U moet, na aftrek van de voorbelasting, minder dan € 1.883 btw betalen in 1 jaar.
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De oude KOR geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging.

Hoeveel belastingvermindering kunt u met de oude KOR krijgen?

Dat hangt af van hoeveel btw u zonder deze regeling zou moeten betalen.

U betaalt na aftrek van voorbelasting:

 • Tussen € 1.345 en € 1.883 btw
  Het btw-bedrag dat u moet betalen, trekt u af van € 1.883. De uitkomst vermenigvuldigt u met 2,5. Dat is uw belastingvermindering. U kunt deze belastingvermindering invullen bij de rubriek ‘Vermindering volgens de kleineondernemersregeling'.

  Voorbeeld

  Na aftrek van voorbelasting moet u € 1.500 betalen.
  € 1.883 - € 1.500 = € 383. Deze uitkomst x 2,5 is € 957, 50.
  Uw belastingvermindering is afgerond € 958.

 • € 1.345 of minder btw
  Uw belastingvermindering is gelijk aan uw btw-bedrag.
  Niet hoger en niet lager dan de btw die u moet betalen. Dus: u betaalt geen btw, maar u krijgt ook geen btw terug.
  Vul de belastingvermindering in bij de rubriek ‘Vermindering volgens de kleineondernemersregeling’.

 • € 0 btw of u krijgt btw terug
  U krijgt geen belastingvermindering.

Let op!

Wilt u meer informatie over bijzondere situaties, zoals de btw-verlegging? Of importeert u goederen? Kijk dan in de brochure over de oude kleineondernemersregeling.

De ontheffing van administratieve verplichtingen kunt u niet meer aanvragen.

Geef de belastingvermindering op in uw aangifte inkomstenbelasting

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan geeft u de belastingvermindering op bij 'Overige buitengewone baten' op het scherm 'Winst- en verliesrekening'.

Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Geef uw belastingvermindering dan op bij 'Inkomsten' op het scherm 'Inkomsten uit overig werk'.

De nieuwe kleineondernemersregeling

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Meer weten? Lees hier meer over de nieuwe kleineondernemersregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.