Aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwe KOR? Dat kan alleen met het aanmeldingsformulier.

Ik wil vanaf 1 januari 2020 deelnemen aan de nieuwe KOR

Zorg er dan voor dat uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen is.

Ik wil na 1 januari 2020 deel gaan nemen aan de nieuwe KOR

Houd er dan rekening mee dat wij 4 weken nodig hebben om uw aanmelding te verwerken. Meld u dus aan uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak.

Wat gebeurt er na 3 jaar ?

Uw deelname is voor een periode van ten minste 3 jaar. Wilt u ook na die 3 jaar gebruik blijven maken van de nieuwe KOR? Dan hoeft u niets te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.