Wat betekent meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR)?

Als u meedoet aan de kleineondernemersregeling (KOR), betekent dat het volgende:

 • U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
 • U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. U moet wel uw inkoopfacturen bewaren.
  (Als u zelf facturen wilt versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen. U vermeldt dan op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.)
 • U doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen, dan moet u toch incidentele aangifte doen.
 • U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. Dit geldt ook voor btw die u hebt betaald in een ander EU-land. Zoals bijvoorbeeld de btw over tanken in België of Duitsland. Ook die btw kunt u niet terugvragen. Bewaar uw inkoopfacturen wel.
 • Hebt u een bestelauto? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van het lage bestelautotarief mrb voor ondernemers als u voldoet aan de voorwaarden voor dit tarief.
 • In sommige gevallen moet u de btw herzien die u eerder hebt afgetrokken.
 • U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar.
  U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen.
  Maar op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u dat meteen aan ons doorgeven. Want vanaf dat moment vervalt uw deelname aan de KOR.

Bijzondere situaties bij de KOR

Doet u mee met de KOR? Misschien is dan 1 van de volgende situaties op u van toepassing.

U hebt meer subnummers binnen 1 onderneming

Hebt u als ondernemer meer bedrijfsactiviteiten binnen 1 onderneming? En hebt u daarvoor meer subnummers? Dan geldt dit voor de toepassing van de KOR als 1 onderneming. 

U voert regelmatig goederen in uit niet-EU-landen met een vergunning artikel 23

Dan trekken wij deze vergunning in wanneer u zich aanmeldt voor de KOR.

U verhuurt een onroerende zaak aan een ondernemer

Dan kunt u niet kiezen voor belaste verhuur als u deelneemt aan de KOR. Hebt u al gekozen voor belaste verhuur en meldt u zich aan voor de KOR? Dan mag u niet meer belast verhuren.

Sommige leveringen vallen niet onder de KOR

Als u meedoet met de KOR zijn er leveringen waarvoor u toch de normale btw-regels toe moet passen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.