Ik ben geregistreerd als btw-ondernemer

Is 1 van de volgende situaties op u van toepassing?

  • U bent al geregistreerd voor de btw als eenmanszaak met andere activiteiten dan zonnepanelen. En u laat zonnepanelen plaatsen.
  • U bent al geregistreerd voor de btw met een andere rechtsvorm dan een eenmanszaak, bijvoorbeeld een vof of een bv. En u laat zonnepanelen plaatsen.

Dan leest u hieronder hoe u btw-aangifte doet om btw terug te vragen over zonnepanelen die u hebt gekocht.

Hoe vraagt u btw over zonnepanelen terug?

Dat gaat in 2 stappen: 

  • U meldt een nieuwe activiteit aan.
  • U vult uw btw-aangifte in.

Stap 1 U meldt een nieuwe activiteit aan

U gaat een andere (extra) activiteit verrichten: het terug leveren van stroom aan uw energieleverancier. U meldt dit door een brief te sturen naar uw belastingkantoor. U krijgt géén nieuw (sub)btw-nummer voor deze activiteit. U krijgt ook geen andere reactie van ons, omdat uw aanmelding alleen voor onze eigen administratie van belang is.

Stap 2 U vult uw btw-aangifte in

In uw btw-aangifte vermeldt u:

  • de omzet die u maakt met de stroom die u levert aan uw energiebedrijf 
  • de btw over deze omzet die u hebt gefactureerd aan uw energiebedrijf
  • de btw over het privé gebruik van de zonnepanelen
  • de btw die u hebt betaald over uw zonnepanelen

U doet dit in dezelfde btw-aangifte waarin u de btw van uw andere activiteiten aangeeft.

Hoe u dat doet, leest u bij Voorbeeld: Btw-aangifte over zonnepanelen zonder vastgesteld bedrag (forfait)

Vrijgestelde activiteiten

Verricht u ook vrijgestelde activiteiten? Bij Belaste en vrijgestelde omzet leest u hoe u berekent hoeveel voorbelasting u mag terugvragen.

Verrichtte u tot nog toe uitsluitend vrijgestelde activiteiten? Dan deed u normaal gesproken geen btw-aangifte. Maar de exploitatie van zonnepanelen is een belaste activiteit waarvoor u wél btw-aangifte moet gaan doen. Nadat u hebt gemeld dat u een extra activiteit gaat verrichten, zetten wij daarom een online aangifte voor u klaar, of sturen wij u een papieren aangifte. En u zult een btw-factuur moeten sturen aan uw energiemaatschappij voor de stroom die u aan hen levert.

Ontheffing van administratieve verplichtingen?

Moet u met alle activiteiten van uw onderneming bij elkaar per jaar € 1.345 of minder aan btw betalen? En bent u een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een VOF of maatschap)? Dan kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen bij uw belastingkantoor. Dat betekent dat u geen btw-aangifte meer hoeft te doen en geen btw-facturen meer mag sturen naar uw afnemers.

Houd er wel rekening mee dat, als u eenmaal een ontheffing hebt, u:
• géén btw (voorbelasting) meer kunt terugvragen
• géén btw meer in rekening mag brengen

Dat geldt voor zowel de nieuwe activiteit, het leveren van stroom aan uw energiebedrijf, als voor de activiteiten die u altijd al verrichtte.

Wanneer u vraagt om ontheffing van administratieve verplichtingen, krijgt u een brief waarin de Belastingdienst laat weten wanneer de ontheffing ingaat. Vanaf de in deze brief vermelde datum hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. De ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw over een periode vóór de ingangsdatum van de ontheffing.

Verandert er later iets in uw situatie waardoor u boven de € 1.345 uitkomt? Laat dit dan weten aan uw belastingkantoor.

Geen ontheffing van administratieve verplichtingen

Moet u met al uw activiteiten bij elkaar meer dan € 1.345 aan btw betalen? Dan kunt u géén ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. In dat geval moet u de vergoeding die u ontvangt voor het leveren van stroom aan uw energiebedrijf elk jaar meenemen in uw btw-aangifte. En aangeven hoeveel van de door uw zonnepanelen opgewekte stroom u privé gebruikt.

In deze situatie kunt u mogelijk wél gebruikmaken van de kleineondernemersregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.