Voorbeeld btw-aangifte voor niet-geïntegreerde zonnepanelen met forfait

Om uw aangifte volledig en juist in te vullen, hebt u de volgende gegevens nodig:

  • de facturen van de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen
  • het maximale opwekvermogen in Wattpiek van de zonnepanelen

In dit voorbeeld is aan u € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen. De panelen hebben een opwekvermogen van 2.800 wattpiek. In tabel A ziet u welk vastgesteld bedrag (forfait) daarbij hoort.

Tabel A: niet-geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in Wattpiek                                                                  
Forfait
0 – 1000
€ 20
1001 – 2000
€ 40
2001 – 3000
€ 60
3001 – 4000
€ 80
4001 – 5000
€ 100
5001 – 6000
€ 120
6001 – 7000
€ 140
7001 – 8000
€ 160
8001 – 9000
€ 180
9001 - 10.000
€ 200

Let op!

Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 wattpiek? Dan kunt u niet gebruikmaken van een forfait en moet u de btw zelf berekenen. 

Volgens tabel A moet u € 60 btw betalen. U hebt € 800 aan btw betaald voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. U krijgt € 740 terug.

U vult uw aangifte als volgt in:

Rubriek in btw-aangifte
Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend
Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

€ 0

€ 60

Bij rubriek 2,3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

Rubriek in btw-aangifte
Omzetbelasting
5a (Omzetbelasting)     

€ 60

5b (Voorbelasting)

€ 800

5c (Subtotaal)

- € 740

5d (Kleineondernemersregeling)

Hier vult u niets in

5e (Totaal)

- € 740 (terug te vragen)


Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is. 

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u aangifte doet op papier. U vult hier nogmaals het forfaitbedrag in. Doet u online aangifte, dan wordt dit bedrag automatisch voor u ingevuld.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.