Ik ben niet geregistreerd als btw-ondernemer

Geldt voor u 1 van de volgende situaties?

  • U bent een particulier. U bent nooit eerder geregistreerd als btw-ondernemer.
  • U bent eerder geregistreerd als btw-ondernemer. De registratie eindigde vóór de datum van de factuur voor zonnepanelen die u hebt gekocht.

Dan leest u hieronder hoe u btw-aangifte doet om btw terug te vragen over zonnepanelen die u hebt gekocht.

Hoe vraagt u btw terug over zonnepanelen?

Dat gaat in 3 stappen:

  • U meldt zich bij ons aan als ondernemer voor de btw. Wij registreren u dan als eenmanszaak.
  • U geeft aan ons uw rekeningnummer door.
  • U vult uw btw-aangifte in.

Stap 1 U meldt zich aan als ondernemer voor de btw

Dat doet u met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’.

U kunt zich alleen aanmelden als ondernemer voor de btw als uw naam op de rekening van de energieleverancier staat. Uw partner kan dat dus níet. Zelfs niet wanneer u samen een (huwelijks)goederengemeenschap hebt.

Wat gebeurt er nadat u zich hebt aangemeld als btw-ondernemer?

Nadat wij het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ hebben ontvangen, krijgt u binnen 10 werkdagen een brief ‘Vaststelling belastingplicht’. In die brief laten wij u weten dat wij u als btw-ondernemer hebben geregistreerd. Daarna krijgt u binnen 10 werkdagen een gebruikersnaam en een wachtwoord toegestuurd in aparte enveloppen.

Stap 2 U geeft uw rekeningnummer door

Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in bij Inloggen voor ondernemers. Vul het digitale formulier 'Wijziging rekeningnummer ondernemers' in. Dit formulier staat onder 'Overige formulieren'.

Hebt u al een rekeningnummer opgegeven voor een andere belasting of toeslagen? Dan mogen wij dat rekeningnummer niet automatisch gebruiken voor de btw. Daarom moet u nu uw rekeningnummer toch nog eens opgeven.

Stap 3 U vult uw btw-aangifte in

U hoeft niet de hele aangifte in te vullen, maar alléén de rubrieken 1 en 5.

Hoe u dat precies doet, hangt af van de antwoorden op de volgende vragen.

Doet u de btw-aangifte online of op papier?

Normaal gesproken gebruikt u de online aangifte. Die vindt u via Inloggen voor ondernemers. Wij laten u altijd weten wanneer die online aangifte voor u klaar staat.

Maar soms krijgt u van ons een papieren aangifte. Vul deze dan in en stuur deze op tijd terug met de post.

Hebt u niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen?

Niet-geïntegreerde zonnepanelen  hebt u wanneer de zonnepanelen alleen worden gebruikt om stroom op te wekken, en zij niet de functie van dakbedekking hebben. Van deze zonnepanelen mag u álle btw die aan u in rekening is gebracht, terugvragen.

Geïntegreerde zonnepanelen  hebt u wanneer de zonnepanelen ook de functie van dakbedekking hebben. Daarvoor mag u 1/3 van de btw die aan u in rekening is gebracht, terugvragen. Dit komt doordat de zonnepanelen ook dakbedekking zijn en maar een gedeelte van de opgewekte stroom aan uw energiebedrijf wordt geleverd.

Gaat u uit van een vastgesteld bedrag (forfait) of berekent u de btw zelf?

Om de verschuldigde btw te kunnen aangeven, moet u berekenen hoeveel btw u moet betalen. En daarvoor moet u weten hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Ook zou u btw in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf.

U kunt het u zelf makkelijker maken. Want u mag bepaalde vastgestelde bedragen (zogenoemde forfaits) als verschuldigde belasting op uw aangifte aangeven. Dan hoeft u niet uit te rekenen hoeveel btw u moet betalen.

Welk forfait u moet gebruiken, hangt ervan af of u geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt laten plaatsen.

Als u gebruikmaakt van een forfait, mag u géén btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf. En daar ook geen facturen naar sturen.

Let op!
Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen in wattpiek van boven de 10.000? Dan kunt u niet gebruikmaken van een forfait.

Maakt u geen gebruik van een forfait, dan doet u op dezelfde manier btw-aangifte als iemand die als btw-ondernemer is geregistreerd. Lees meer bij Ik ben geregistreerd als btw-ondernemer – hoe vraag ik btw terug over zonnepanelen?

Hebt u niet-geïntegreerde zonnepanelen? En kunt en wilt u gebruikmaken van een forfait? Lees dan Voorbeeld: Btw-aangifte niet-geïntegreerde zonnepanelen met vastgesteld bedrag (forfait)

Hebt u geïntegreerde zonnepanelen? En kunt en wilt u gebruikmaken van een forfait? Lees dan Voorbeeld: Btw-aangifte geïntegreerde zonnepanelen met vastgesteld bedrag (forfait)

Kunt of wilt u niet gebruikmaken van een forfait? Lees dan Voorbeeld: Btw-aangifte zonnepanelen zonder vastgesteld bedrag (forfait)

Wat gebeurt er nadat uw aangifte hebt gedaan?

U ontvangt binnen enkele weken een teruggaafbeschikking. Daarna wordt binnen 10 werkdagen het bedrag op uw rekening bijgeschreven.

Maar 1 keer aangifte doen

Bent u een particulier en hebben wij u alleen als eenmanszaak voor de btw geregistreerd omdat u zonnepanelen liet plaatsen? Door de kleineondernemersregeling hoeft u meestal maar 1 keer btw aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom sturen wij u ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer. U hoeft ons dus niet te vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt.

Wilt u later weer wel aangifte doen, bijvoorbeeld omdat u meer of nieuwe zonnepanelen hebt gekocht? Vraag dan een nieuwe btw-aangifte aan bij uw belastingkantoor.

Start u later een eigen onderneming (die iets anders doet dan stroom leveren aan uw energiebedrijf)? Schrijf uw onderneming dan in bij de Kamer van Koophandel. Lees meer over het starten van een onderneming

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.