Voorbeeld btw-aangifte geïntegreerde zonnepanelen met forfait

Om uw aangifte volledig en juist in te vullen, hebt u de volgende gegevens nodig:

  • de facturen van de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen
  • het maximale opwekvermogen in Wattpiek van de zonnepanelen

In dit voorbeeld is aan u € 1.500 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen. De panelen hebben een opwekvermogen van 2.800 wattpiek. In tabel B ziet u welk vastgesteld bedrag (forfait) daarbij hoort.

Tabel B: geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in Wattpiek                                                                  
Forfait
0 – 1000
€ 5
1001 – 2000
€ 10
2001 – 3000
€ 20
3001 – 4000
€ 30
4001 – 5000
€ 40
5001 – 6000
€ 50
6001 – 7000
€ 60
7001 – 8000
€ 70
8001 – 9000
€ 80
9001 — 10.000
€ 90

Volgens tabel B moet u € 20 btw betalen. U hebt € 1.500 aan btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. U mag 1/3 van die € 1.500 terugvragen, dat is € 500. Daar gaat € 20 van af. U krijgt € 480 terug.

U vult uw aangifte als volgt in:

Rubriek in btw-aangifte
Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend
Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

€ 0

€ 20

5a (Omzetbelasting)     

Hier vult u niets in

€ 20

5b (Voorbelasting)

Hier vult u niets in

€ 500

5c (Subtotaal)

Hier vult u niets in

- € 480

5d (Kleineondernemersregeling)

Hier vult u niets in

Hier vult u niets in

5e (Totaal)

Hier vult u niets in

- € 480 (terug te vragen)

Vul bij ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ het cijfer ‘0’ in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is. 

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u aangifte doet op papier. U vult hier nogmaals het forfaitbedrag in. Doet u online aangifte, dan wordt dit bedrag automatisch voor u ingevuld.

Bij rubriek 5b (Voorbelasting) vult u 1/3 in van de btw die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.