Voorbeeld btw-aangifte voor niet-geïntegreerde zonnepanelen met forfait

Om uw aangifte volledig en juist in te vullen, hebt u de volgende gegevens nodig:

  • de facturen van de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen
  • het maximale opwekvermogen in Wattpiek van de zonnepanelen

In dit voorbeeld is aan u € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen. De panelen hebben een opwekvermogen van 2.800 wattpiek. In tabel A ziet u welk vastgesteld bedrag (forfait) daarbij hoort.

Tabel A: niet-geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in Wattpiek                                                                  
Forfait
0 – 1000
€ 20
1001 – 2000
€ 40
2001 – 3000
€ 60
3001 – 4000
€ 80
4001 – 5000
€ 100
5001 – 6000
€ 120
6001 – 7000
€ 140
7001 – 8000
€ 160
8001 – 9000
€ 180
9001 - 10.000
€ 200

Volgens tabel A moet u € 60 btw betalen. U hebt € 800 aan btw betaald voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. U krijgt € 740 terug.

U vult uw aangifte als volgt in:

Rubriek in btw-aangifte
Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend
Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

€ 0

€ 60

5a (Omzetbelasting)     

Hier vult u niets in

€ 60

5b (Voorbelasting)

Hier vult u niets in

€ 800

5c (Subtotaal)

Hier vult u niets in

- € 740

5d (Kleineondernemersregeling)

Hier vult u niets in

Hier vult u niets in

5e (Totaal)
Hier vult u niets in

- € 740 (terug te vragen)


Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is. 

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u aangifte doet op papier. U vult hier nogmaals het forfaitbedrag in. Doet u online aangifte, dan wordt dit bedrag automatisch voor u ingevuld.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.