Btw-aangifte niet-geïntegreerde zonnepanelen met forfait

Om uw aangifte volledig en juist in te vullen, hebt u de volgende gegevens nodig:

  • de facturen van de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen
  • het maximale opwekvermogen in Wattpiek van de zonnepanelen

In dit voorbeeld is aan u € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen. De panelen hebben een opwekvermogen in wattpiek van 2.800. U zoekt in tabel A op welk vastgesteld bedrag (forfait) daarbij hoort.

Tabel A Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in Wattpiek                                                                  
Forfait
0 – 1000
€ 20
1001 – 2000
€ 40
2001 – 3000
€ 60
3001 – 4000
€ 80
4001 – 5000
€ 100
5001 – 6000
€ 120
6001 – 7000
€ 140
7001 – 8000
€ 160
8001 – 9000
€ 180
9001 - 10.000
€ 200

Volgens tabel A moet u € 60 btw betalen. U hebt € 800 aan btw betaald voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. U krijgt € 740 terug.

U vult uw aangifte dan als volgt in:

Rubriek in btw-aangifte
Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend
Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)
€ 0
€ 60
5a (Omzetbelasting)     
n.v.t.
€ 60
5b (Voorbelasting)

n.v.t.

€ 800
5c (Subtotaal)
n.v.t.
- € 740
5d (Kleineondernemersregeling)

n.v.t.

n.v.t.
5e (Totaal)
n.v.t.
- € 740 (terug te vragen)

Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding.

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u aangifte doet op papier. U vult hier nogmaals het forfaitbedrag in. Doet u online aangifte, dan wordt dit bedrag automatisch voor u ingevuld.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen (dit noemen we voorbelasting). Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.