Ik ga nog zonnepanelen kopen. En ik ben een particulier.

Als u zonnepanelen koopt dan kunt u een deel van die kosten terugkrijgen. Het gaat dan om het btw-bedrag op de aanschaf en de installatie van de panelen. Hieronder beschrijven we stap voor stap hoe u dat aan moet pakken. En leggen we uit waarom. Houd er rekening mee dat alle stappen samen een doorlooptijd hebben van een aantal weken. 

Stap 1: U meldt zich aan als ondernemer voor de btw

U vraagt zich misschien af waarom u zich moet aanmelden als ondernemer terwijl u alleen maar het btw-bedrag van de zonnepanelen terug wilt vragen. Dat zit als volgt: alleen ondernemers kunnen btw terugvragen. U moet zich daarom aanmelden als ondernemer. U bent ook ondernemer, omdat uw zonnepanelen stroom voor u opwekken. Een deel van die stroom gebruikt u niet. Die stroom levert u terug aan de energiemaatschappij. Daarvoor krijgt u dan een vergoeding. En daarmee bent u ondernemer voor de btw.

Hoe moet ik mij aanmelden als ondernemer?

Vul het  formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in en stuur het naar ons toe.

Er zijn 2 voorwaarden als u zich aan wilt melden:

  • uw naam moet op de rekening van de energieleverancier staan
  • uw naam moet op de factuur van de leverancier van de zonnepanelen staan

Zonnepanelen en de kleineondernemersregeling (KOR)

U moet in het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders aangeven of u mee wilt doen met de kleineondernemersregeling. Hieronder leggen we uit wat wel of niet meedoen voor u betekent.  


Wel deelnemen 


Niet deelnemenPer wanneer ga ik deelnemen?


Uw deelname aan de KOR gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen. Dus koopt u in 2020 zonnepanelen dan gaat uw deelname in op 1 januari 2021. U kunt in 2020 dus gewoon uw btw terugvragen als u er voor kiest om deel te nemen.

 ---

Btw betalen


U hoeft vanaf 2021 geen btw te betalen over de stroom die u levert aan uw energiebedrijf. Ook niet over de stroom die u zelf verbruikt. In 2020 betaalt u die btw nog wel.

U betaalt jaarlijks btw over de stroom die u levert aan uw energiebedrijf. U betaalt meestal ook btw over de energie die u zelf verbruikt. U kunt hierbij waarschijnlijk het forfait toepassen.

Btw-aangifte


U doet maar 1 keer btw-aangifte: om uw btw terug te vragen. En om de verschuldigde btw aan te geven.   

U doet (periodiek) btw-aangifte.

Btw terugvragen


U vraagt in uw 1e btw-aangifte de btw terug over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Maakt u hierna nog meer kosten? Lees hier meer over nieuwe aankopen en meedoen met de KOR.

U kunt wel btw terugvragen over uw zakelijke kosten en investeringen. Bijvoorbeeld over het onderhoud of de aanschaf van een 2e set zonnepanelen.

Hoe lang doet u mee?


U doet mee aan de KOR voor een periode van minimaal 3 jaar. U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen zoals nieuwe zonnepanelen. Ook eventuele nieuwe ondernemersactiviteiten die u start binnen die 3 jaar vallen onder de KOR. Uw deelname eindigt alleen als uw omzet boven de € 20.000 komt.

 Wilt u op een later tijdstip toch deel gaan nemen? Dat kan als u op dat moment aan de voorwaarden voldoet. 

Nadat wij uw formulier hebben ontvangen

  • Wij beoordelen binnen 10 werkdagen of u inderdaad btw-ondernemer bent. Wij sturen u een brief ‘Vaststelling belastingplicht’. In die brief laten wij u weten of wij u als btw-ondernemer hebben geregistreerd. In deze brief staat ook uw omzetbelastingnummer.
  • In stap 2 staat hoe u het rekeningnummer aan ons door moet geven. Sla deze stap niet over. En doe dit al voor u de aangifte doet. Dit voorkomt vertraging bij de uitbetaling. We gebruiken namelijk niet automatisch een rekeningnummer dat al bij ons bekend is.

Stap 2: geef uw rekeningnummer door voor de uitbetaling van de btw

Sla deze stap niet over. En doe dit al voor u de aangifte doet. Dit voorkomt vertraging bij de uitbetaling. We gebruiken namelijk niet automatisch een rekeningnummer dat al bij ons bekend is. Dus hebt u al een rekeningnummer opgegeven voor een andere belasting of toeslagen? Dan mogen wij dat rekeningnummer niet automatisch gebruiken voor de btw. Daarom moet u uw rekeningnummer toch nog eens opgeven. Het rekeningnummer geeft u aan ons door met een digitaal formulier.

Hoe vult u het formulier in?

  • Hebt u geen contactpersoon zoals een boekhouder? Dan vult u bij 'contactpersoon’ uw eigen gegevens in.
  • Bij subnummer vult u de 2 cijfers in die na de B komen in uw omzetbelastingnummer. U kunt deze cijfers terugvinden in de brief vaststelling belastingplicht uit stap 1.
Rekeningnummer nu doorgeven

Stap 3: btw-aangifte doen

U ontvangt van ons de aangifte digitaal of op papier.

  • In beide gevallen vult u alléén de rubrieken 1 en 5 in.
  • Als u de aangifte zelf invult, hoeft u bij ‘contactpersoon’ niets in te vullen. U kunt ook uw eigen gegevens invullen.

Wij hebben voor u een aantal voorbeelden hoe u een aangifte in moet vullen. U kunt deze voorbeelden erbij houden als u aangifte gaat doen.

Aangifte online doen

Normaal gesproken gebruikt u de online aangifte. Wilt u automatisch een waarschuwing wanneer u btw-aangifte moet doen? Download dan onze app Btw-Alert.

Aangifte op papier doen

Soms krijgt u van ons een papieren aangifte. Vul de aangifte in en stuur die naar ons toe met de post. Op de voorkant van de aangifte staat de datum waarop de aangifte bij ons binnen moet zijn.

De uitbetaling van de btw

Nadat wij uw aangifte hebben ontvangen krijgt u van ons binnen een aantal weken een brief, de teruggaafbeschikking. Binnen 10 werkdagen na de datum op de teruggaafbeschikking schrijven wij het bedrag bij op het rekeningnummer dat u in stap 2 hebt doorgegeven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.