Btw onroerende zaken leveren of verhuren

Als u een onroerende zaak verhuurt of verkoopt, is dat meestal vrijgesteld van btw. U kunt er vaak wel voor kiezen toch btw in rekening te brengen over de levering of verhuur. In een aantal gevallen moet u altijd btw in rekening brengen over de levering of verhuur van een onroerende zaak.

Levering van een onroerende zaak

Verkoopt u een onroerende zaak? Dan is dit over het algemeen vrijgesteld van btw. Is de koper ook ondernemer? Dan kunt u er samen in de meeste gevallen voor kiezen toch btw te berekenen.

Lees verder over...

Herziening btw bij verkoop van onroerende zaken

Als u een onroerende zaak koopt met btw, moet u 10 jaar lang beoordelen of u de aftrek van deze btw moet herzien. Dit heet de herzieningsperiode.

Lees verder over...

Verhuur van een onroerende zaak

Als u een onroerende zaak verhuurt, is dit normaal gesproken vrijgesteld van btw. Is de huurder ook ondernemer? Dan kunt u er samen vaak voor kiezen toch btw te berekenen.

Lees verder over...

Transacties met zakelijke rechten op een onroerende zaak

Is er sprake van vestigen, overdragen, wijzigen, afstand doen of beëindigen van een zakelijk recht op een onroerende zaak? Dan behandelen wij dat als de levering of de verhuur van die onroerende zaak. Voorbeelden van zakelijke rechten op onroerende zaken zijn: het recht van erfpacht, opstal en erfdienstbaarheid.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.