Recht op belaste levering vervalt

Hebt u ervoor gekozen een bedrijfspand met btw te verkopen, maar voldoet de koper in het jaar van aankoop of in het jaar daarna niet aan de voorwaarde die hiervoor geldt? Dan vervalt het recht op belaste levering. 

De levering is dan alsnog vrijgesteld. Voor u als verkoper vervalt dan het recht op aftrek van voorbelasting. Dit betekent dat u de afgetrokken btw moet terugbetalen. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit btw op advies-, makelaars- en notariskosten. Daarnaast moet u misschien ook herzieningsbelasting betalen. Hiermee wordt bedoeld de btw die u in het verleden hebt betaald bij uw eigen aankoop van het pand, en die u in verband met de belaste levering hebt afgetrokken of niet terug hoefde te betalen.

Bij de belaste levering is de btw verlegd naar de koper. Heeft de koper deze btw niet volledig als voorbelasting afgetrokken? Dan kan hij het niet-afgetrokken deel alsnog terugvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.