Voorwaarde voor belaste levering

U kunt alleen kiezen voor belaste levering als de koper aan de volgende voorwaarde voldoet: hij moet het pand voor minstens 90% gebruiken voor omzet waarover hij btw moet betalen. Daarbij telt gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld privégebruik) niet mee als belaste omzet. Is de koper een werkgeversorganisatie, makelaar in onroerende zaken, reisbureau, arbodienst, postvervoersbedrijf of openbare radio- en televisieorganisatie? Dan is belaste levering toegestaan als de koper het pand voor minstens 70% gebruikt voor belaste omzet.

Kiezen voor belaste levering kan op 2 manieren.

Voorbeeld

De koper gebruikt de onroerende zaak voor 60% voor belaste bedrijfsdoeleinden en voor 40% als woning. Dit betekent dat niet is voldaan aan de 90%-eis en dat belaste levering dus niet toegestaan is.

De koper moet aan deze voorwaarde voldoen in het jaar waarin hij het pand koopt, en in het jaar daarna. Neemt de koper de onroerende zaak nog niet in deze periode in gebruik omdat hij werkzaamheden aan het pand verricht? Dan kunt u onder voorwaarden toch kiezen voor een belaste levering. Voor de voorwaarden, zie punt 4.6.4 van het Besluit van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M. Dit geldt ook bij de verkoop van een pand dat gedeeltelijk wordt gebruikt voor belaste omzet. U berekent dan btw over het bedrijfsgedeelte.

Blijkt achteraf dat de koper niet aan de voorwaarde voldoet? Dan heeft dit gevolgen voor de btw die u en de koper hebben afgetrokken als voorbelasting. Meer hierover leest u bij Recht op belaste levering vervalt.

Let op!

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.