Levering onroerende zaak binnen 2 jaar

Verkoopt u een onroerende zaak uiterlijk 2 jaar nadat het pand voor het eerst in gebruik is genomen? Dan moet u hierover btw in rekening brengen. Deze btw betaalt u aan ons. Btw die u bij de aankoop niet hebt afgetrokken als voorbelasting, kunt u herzien.

In rekening gebrachte btw

De btw die u in rekening brengt bij de verkoop, vermeldt u in uw btw-aangifte. Ook als de koper (nog) niet heeft betaald, moet de btw op aangifte worden voldaan.

Btw herzien

Hebt u de btw die u betaalde bij de aankoop, niet afgetrokken als voorbelasting? Omdat u de onroerende zaak met btw verkoopt, kunt u deze btw herzien. Meer hierover leest u bij Herziening btw onroerende zaken.

Tijdstip 1e ingebruikname

De 1e ingebruikname van een onroerende zaak is het moment waarop deze voor de 1e keer gebruikt wordt voor het doel waarvoor deze bestemd is. Bijvoorbeeld een kantoorpand dat voor het eerst als kantoor gebruikt wordt.

Wordt een onroerende zaak incidenteel of tijdelijk voor andere doeleinden gebruikt? Dan geldt dat niet als 1e ingebruikname. Bijvoorbeeld als u een nieuw kantoorpand eerst tijdelijk voor opslag gebruikt.

Als u een nieuwe onroerende zaak koopt of laat bouwen, dan is de 1e ingebruikname hetzelfde moment als de 1e keer dat ú het pand gebruikt. Iedere verkoop van het pand tot uiterlijk 2 jaar na dit moment is altijd belast met btw. Koopt u een onroerende zaak die de verkoper bijvoorbeeld 6 maanden daarvoor het eerst in gebruik heeft genomen? Dan geldt dat de verkoop van dat pand nog 18 maanden daarna belast is met btw.

De 2-jaarstermijn is een belangrijke termijn. Leg daarom het tijdstip van 1e ingebruikname zorgvuldig vast. 

Gefaseerde ingebruikname

Hebt u een onroerende zaak die bestaat uit meer onderdelen die zelfstandig gebruikt kunnen worden? Dan wordt het gebouw misschien gefaseerd in gebruik genomen. Per onderdeel kunnen er dan verschillende momenten zijn waarop het voor het eerst in gebruik is genomen. Hierbij geldt dat de verschillende onderdelen een eigen toegang moeten hebben.

Gemeenschappelijke ruimten, zoals entree, receptie, toiletten of liften, worden in gebruik genomen op het tijdstip waarop het 1e zelfstandige deel in gebruik wordt genomen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.