Oplevering van een onroerende zaak

Bent u eigenaar van grond en laat u daarop door een aannemer een pand bouwen? Dan is de oplevering van het pand door de aannemer voor de btw een levering. De aannemer is dan de bouwer van een nieuwe onroerende zaak; dat wil zeggen een onroerende zaak die daarvoor niet bestond.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Koopt u grond van een aannemer die er op basis van een koop-/aannemingsovereenkomst een nieuw pand op bouwt? Dan is er sprake van de levering van één nieuwe onroerende zaak. U moet dan ook over de grond btw betalen. Koopt u de grond van een ander dan de aannemer dan is sprake van de oplevering van het pand door de aannemer. U hoeft dan alleen btw over de grond te betalen als die geleverd is als bouwterrein.

Wel of geen nieuwe onroerende zaak?

Als de aannemer een pand bouwt op grond die u in eigendom hebt, dan is het duidelijk dat de aannemer een goed maakt dat daarvoor nog niet bestond. U kunt ook een bestaande onroerende zaak zo ingrijpend laten verbouwen, dat er naar maatschappelijke opvattingen sprake is van het bouwen van een nieuwe onroerende zaak. Ook dan is er voor de btw sprake van een levering. Ontstaat door de verbouwing naar maatschappelijke opvattingen geen nieuwe onroerende zaak, dan levert de aannemer een dienst.

Bepalen nieuwe onroerende zaak

Om te beoordelen of na een verbouwing een nieuwe onroerende zaak is ontstaan, spelen verschillende factoren een rol, zoals:

  • de omvang van de verbouwing
  • de kosten van de verbouwing in verhouding tot de waarde van de onroerende zaak
  • hoe ingrijpend de veranderingen zijn in en aan de onroerende zaak
  • wijzigingen in de functie van de onroerende zaak

Goederenlevering of dienst?

Het is belangrijk om het karakter van een verbouwing (goederenlevering of dienst) juist vast te stellen. De gevolgen kunnen groot zijn, met name voor de herziening van de btw. Bij een dienst kan de btw namelijk alleen herzien worden in het boekjaar waarin u de dienst afneemt. Bij de levering van een onroerende zaak kan de btw in het boekjaar van aanschaf en de daaropvolgende 9 boekjaren worden herzien. Lees meer hierover bij Herziening btw bij onroerende zaken.

Als u twijfelt of er sprake is van het bouwen van een nieuwe onroerende zaak, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.