Transacties met zakelijke rechten op een onroerende zaak

Een zakelijk recht op een onroerende zaak houdt in dat iemand anders dan de juridische eigenaar het recht heeft om de onroerende zaak te gebruiken en erover te beschikken. Voorbeelden van zakelijke rechten op onroerende zaken zijn het recht van erfpacht, opstal en erfdienstbaarheid. Als u zo'n recht vestigt, overdraagt, wijzigt, er afstand van doet of het beëindigt, is dat een levering of verhuur. Of u levert of verhuurt, is afhankelijk van de hoogte van de vergoeding.

Wanneer verhuur?

Een transactie met zakelijke rechten is verhuur, als de vergoeding (inclusief btw) minder is dan de waarde van het zakelijk recht in het economische verkeer. Deze waarde is ten minste de kostprijs (inclusief btw) die een onafhankelijke derde zou rekenen voor het voortbrengen van de onroerende zaak, op het tijdstip waarop de transactie plaatsvindt. Bij verhuur gelden dezelfde regels als bij de verhuur van een onroerende zaak.

Wanneer een levering?

Een transactie met zakelijke rechten is een levering als de vergoeding (inclusief btw) minstens gelijk is aan de waarde in het economische verkeer van het zakelijk recht. Deze waarde is ten minste de kostprijs (inclusief btw) die een onafhankelijke derde zou rekenen voor het voortbrengen van de onroerende zaak, op het tijdstip waarop de transactie plaatsvindt. Bij een levering gelden dezelfde regels als bij de levering van een onroerende zaak.

Let op!

  • De levering van een appartementsrecht op grond in volle eigendom is altijd een levering van de onroerende zaak waarop dat recht betrekking heeft.
  • De vestiging of overdracht van een appartementsrecht op erfpachtgrond of een opstalrecht, is afhankelijk van de hoogte van de vergoeding een levering of verhuur.
  • Het toekennen en overdragen van lidmaatschapsrechten in een coöperatieve flatvereniging zijn voor de btw verhuurdiensten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.