Cultuur en recreatie

Verlenen van toegang tot culturele en recreatieve evenementen en voorzieningen valt onder het 6%-tarief. Hieronder vallen:

Ook het gebruikmaken van kermisattracties valt onder het 6%-tarief.

Sekscabines

Het 6%-tarief geldt niet voor de vertoning van films aan individuen, zoals in sekscabines. Daarvoor geldt het 21%-tarief.

Garderobes

Bij evenementen die onder het 6%-tarief vallen, valt de garderobe ook onder het 6%-tarief:

  • als de garderobe in de toegangsprijs is inbegrepen
  • als sprake is van een aparte vergoeding en de garderobe door de exploitant van het evenement of de voorziening wordt uitgebaat

Het gebruik van een garderobe valt onder het 21%-tarief als sprake is van een aparte vergoeding en de garderobe door een derde wordt uitgebaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.