Diensten bij bulkgoederen

Diensten voor bulkgoederen die naar een btw-entrepot worden gebracht of zich daarin bevinden, zijn belast met 0%. Daaronder valt ook de opslag zelf en het vervoer van de bulkgoederen naar het btw-entrepot.

Uitzonderingen

Als u de goederen in het btw-entrepot verandert, kunt u het 0%-tarief niet meer toepassen. Dat is het geval als u

  • werkzaamheden uitvoert die erop gericht zijn de goederen geschikt te maken voor verkoop aan particulieren
  • de goederen bewerkt die daardoor veranderen in goederen die niet onder het 0%-tarief vallen

Het recht op toepassing van het 0%-tarief moet u kunnen aantonen. Dat doet u bijvoorbeeld met een schriftelijke verklaring die door de vergunninghouder van het btw-entrepot is afgegeven. Lees meer hierover bij Btw-entrepot.

Waar wordt de dienst geleverd?

Het 0%-tarief mag u gebruiken als de dienst in Nederland wordt geleverd. Om te bepalen waar in uw geval de dienst wordt geleverd, gebruikt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.