Diensten bij schepen en de lading van schepen

Werkzaamheden die direct te maken te maken hebben met schepen en hun lading, zijn belast met 0% btw. Het gaat hierbij om schepen ongeacht hun directe herkomst of bestemming. Het gaat ook om diensten die worden geleverd aan de rederij, voor de exploitatie van het schip.

Het 0% tarief geldt voor diensten die te maken hebben met de exploitatie van schepen waarvoor het 0% tarief geldt. Voor welke schepen het 0% tarief geldt, leest u op de pagina Levering van schepen en vliegtuigen.

Zeeschepen

Onder het 0%-tarief bij schepen vallen onder meer:

 • slepen, beloodsen, bergen, classificeren, los- en vastmaken van zeeschepen
 • het onderhoud van schepen
 • reparaties
 • diensten waarover havengeld in rekening is gebracht
 • de bevrachting van schepen
 • het vervoer van bemanning van schepen (het zogenoemde communicatievaren)
 • het vervoer van waterklerken
 • verhuur en charter van schepen en de bemiddeling daarbij

Lading

Het 0%-tarief geldt ook voor diensten die rechtstreeks te maken hebben met de lading van schepen, ook wanneer die lading al in de EU is ingevoerd. Het gaat om de volgende diensten, die geleverd worden op het terrein dat grenst aan de kade waar het schip is afgemeerd:

 • het laden en lossen
 • het stuwen en vastzetten van de lading
 • het beschikbaar stellen van kranen, vorkheftrucks en dergelijke met personeel voor het laden en lossen
 • de levering of het beschikbaar stellen van water, stoom, elektriciteit, communicatiemiddelen, stikstof en dergelijke voor het laden en lossen
 • de opslag in een loods of op de wal voor een periode van maximaal 30 dagen
 • werkzaamheden zoals tellen, wegen, meten, bemonsteren, sorteren, inspecteren, merken, verzegelen van de lading
 • het afhandelen van douaneformaliteiten die betrekking hebben op de ingevoerde of uitgevoerde goederen

Deskundigenonderzoek aan schepen en hun lading

Het 0%-tarief geldt ook voor deskundigenonderzoek aan schepen en/of de lading. Dit tarief geldt alleen voor het vaststellen of sprake is van schade aan het schip en de lading. Verstrekt u als schade-expert informatie over de aard, toedracht en omvang van de schade en de schuldvraag (zogenoemde adviesdiensten)? Dan zijn deze adviesdiensten belast met 21% btw.

Waar wordt de dienst geleverd?

Het 0%-tarief mag u gebruiken als de dienst in Nederland wordt geleverd. Om te bepalen waar in uw geval de dienst wordt geleverd, gebruikt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.