Diensten bij zeeschepen en de lading van zeeschepen

Werkzaamheden die direct te maken te maken hebben met zeeschepen en hun lading, zijn belast met 0% btw. Het gaat hierbij om zeeschepen ongeacht hun directe herkomst of bestemming.

Het gaat ook om diensten die worden geleverd aan de rederij, voor de exploitatie van het schip.

Zeeschepen

Onder het 0%-tarief bij zeeschepen vallen onder meer:

 • slepen, beloodsen, bergen, classificeren, los- en vastmaken van zeeschepen
 • het onderhoud van zeeschepen
 • reparaties
 • diensten waarover havengeld in rekening is gebracht
 • de bevrachting van zeeschepen
 • het vervoer van bemanning van zeeschepen (het zogenoemde communicatievaren)
 • het vervoer van waterklerken
 • verhuur en charter van zeeschepen en de bemiddeling daarbij

Lading

Het 0%-tarief geldt ook voor diensten die rechtstreeks te maken hebben met de lading van zeeschepen, ook wanneer die lading al in de EU is ingevoerd. Het gaat om de volgende diensten, die geleverd worden op het terrein dat grenst aan de kade waar het schip is afgemeerd:

 • het laden en lossen
 • het stuwen en vastzetten van de lading
 • het beschikbaar stellen van kranen, vorkheftrucks en dergelijke met personeel voor het laden en lossen
 • de levering of het beschikbaar stellen van water, stoom, elektriciteit, communicatiemiddelen, stikstof en dergelijke voor het laden en lossen
 • de opslag in een loods of op de wal voor een periode van maximaal 30 dagen
 • werkzaamheden zoals tellen, wegen, meten, bemonsteren, sorteren, inspecteren, merken, verzegelen van de lading
 • het afhandelen van douaneformaliteiten die betrekking hebben op de ingevoerde of uitgevoerde goederen

Zeeschepen en hun lading

Het 0%-tarief geldt ook voor deskundigenonderzoek aan zeeschepen en/of de lading. Dit tarief geldt alleen voor het vaststellen of sprake is van schade aan het zeeschip en/of de lading. Verstrekt u als schade-expert informatie over de aard, toedracht en omvang van de schade en de schuldvraag (zogenoemde adviesdiensten)? Dan zijn deze adviesdiensten belast met 21% btw.

Waar wordt de dienst geleverd?

Het 0%-tarief mag u gebruiken als de dienst in Nederland wordt geleverd. Om te bepalen waar in uw geval de dienst wordt geleverd, gebruikt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.