Levering en bevoorrading van zeeschepen en vliegtuigen

De levering en bevoorrading van zeeschepen en vliegtuigen is belast met 0% btw.

Zeeschepen

Zeeschepen zijn schepen die speciaal zijn gebouwd voor het varen op volle zee. Voorbeelden zijn:

 • passagiersschepen, veerboten en dergelijke
 • vrachtschepen
 • vissersschepen voor de beroepsvisserij (ook als ze af en toe worden gebruikt voor zeetochtjes)
 • sleepboten en duwboten
 • lichtschepen, pompboten, baggermolens, boor- en werkeilanden en dergelijke
 • oorlogsschepen
 • reddingsboten
  Voor bepaalde reddingsboten geldt het 0%-tarief niet. Neem voor meer informatie contact op met de BelastingTelefoon.

Een complete lijst van alle schepen staat in de Gecombineerde Nomenclatuur onder de posten 89.01, 89.02 en 89.04 tot en met 89.06.

Binnenvaartschepen en plezierjachten

De levering en bevoorrading van binnenvaartschepen, pleziervaartuigen, -jachten en dergelijke is belast met 9% of 21% btw.

Vliegtuigen

De levering en bevoorrading van vliegtuigen (waaronder ook helikopters) is belast met 0% btw. Voorwaarde hierbij is dat deze vervoermiddelen worden gebruikt door een luchtvaartmaatschappij die zich hoofdzakelijk bezighoudt met betaald internationaal vervoer. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van uw afnemer.

Bevoorrading

Om het 0%-tarief te kunnen toepassen bij de bevoorrading, moet het gaan om:

 • zeeschepen die buiten de Nederlandse territoriale wateren varen of
 • zeeschepen en vliegtuigen die de Nederlandse grens over zullen gaan

U moet de goederen leveren aan de exploitant van het uitgaande zeeschip of vliegtuig. Levert u niet aan boord, maar bijvoorbeeld in een magazijn, dan moet u weten voor welk uitgaand zeeschip of vliegtuig de goederen zullen worden gebruikt.

Voorbeelden van goederen voor bevoorrading zijn:

 • dieselolie, kerosine en dergelijke
 • levensmiddelen, drank en tabaksartikelen (voor gebruik en verkoop aan bemanning en passagiers)
 • boordbenodigdheden
 • goederen die de exploitant van het zeeschip of vliegtuig zal verkopen aan passagiers

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.