Toelichting btw-tarief na vragen

Soms wordt de tarieftoepassing van bepaalde goederen of diensten nader bekeken. Dat gebeurt als daar vragen over zijn.

De antwoorden op deze vragen publiceren wij bij ‘Nieuws’ op onze homepage. Daarna leest u ze hier, tot publicatie van de herziening van 'Omzetbelasting. Toelichting Tabel I' in de Staatscourant.

Laatste antwoorden op tariefvragen:

21% btw voor de levering van ligorthesen

Een ligorthese is geen antidecubitusmatras of maatkorset. De levering hiervan wordt daarom belast met 21% btw.

Een ligorthese is een hulpmiddel dat het lichaam ondersteunt en/of corrigeert. Het wordt ingezet bij vele soorten ziekten en afwijkingen. Hierbij kan de voorkoming en behandeling van decubitus (doorligwonden) een rol spelen.

Antidecubitusmatrassen zijn belast met 9% btw als deze alléén worden gebruikt voor de behandeling en ter voorkoming van decubitus. Ligorthesen zijn geen matrassen en worden bovendien bij meerdere ziekten en afwijkingen ingezet. Ligorthesen zijn ook niet te vergelijken met orthopedische maatkorsetten, die belast zijn met 9% btw. Een ligorthese wordt namelijk niet aan het lichaam gedragen. De levering van ligorthesen wordt daarom belast met 21% btw.

9% btw voor de levering en verhuur van kniedistractors

De levering en de verhuur van een kniedistractor met toebehoren is belast met 9% btw.

Een kniedistractor wordt met pinnen in het boven- en onderbeen bevestigd. De kniedistractor bevindt zich gedeeltelijk in het lichaam en gedeeltelijk buiten het lichaam rond de knie. Een kniedistractor zorgt ervoor dat het kraakbeen in de knie kan herstellen. Ook neemt de kniedistractor de dragende en corrigerende functie van de knie over, waardoor de patiënt normaal kan bewegen.

De levering en verhuur van chirurgische implanteringsprothesen is belast met 9% btw. Een chirurgische implanteringsprothese is een prothese die via een chirurgische ingreep, al dan niet tijdelijk, in het lichaam wordt bevestigd en de functie van een orgaan overneemt.

De kniedistractor is een chirurgische implanteringsprothese. De kniedistractor wordt via een chirurgische ingreep namelijk vastgezet in zowel het boven- als het onderbeen en neemt daarna belangrijke functies van het kniegewricht over. De levering en de verhuur van een kniedistractor met toebehoren (een kniedistractorset) is daarom belast met 9% btw.

9% btw voor de levering van speciale katheterspuit

Spuiten die speciaal zijn gemaakt en alleen worden gebruikt voor een katheter zijn belast met 9% btw.

Een katheter is een medisch hulpmiddel in de vorm van een buisje voor het transport van stoffen in en uit het lichaam. Er zijn specifieke katheters voor de toediening van vloeibaar voedsel of medicatie in het maagdarmkanaal. Deze katheters werken alleen in combinatie met een speciaal ontworpen wegwerpspuit: de ‘enterale spuit’. Deze spuit kan alleen worden aangesloten op deze katheter en wordt dus niet gebruikt voor andere doeleinden.

De levering van katheters is belast met 9% btw. De levering van (onder)delen en toebehoren, alleen gemaakt en bestemd voor katheters, is ook belast met 9% btw. Voorwaarde is wel dat deze onderdelen geen nieuwe functie toevoegen aan de katheter.

Een enterale spuit maakt de werking van een katheter mogelijk. Het valt daarom in de categorie toebehoren. De spuit voegt bovendien geen nieuwe functie toe aan de katheter. De levering van enterale spuiten is daarom belast met 9% btw.

9% btw voor steriele wattenstaafjes voor geneeskundige doeleinden

Steriele wattenstaafjes die worden gebruikt voor geneeskundige doeleinden, zoals het nemen van keel- en neusswaps om te testen op COVID-19, zijn belast met 9% btw.

Verbandmiddelen zijn belast met 9% btw. Watten zijn verbandmiddelen als ze bestemd zijn voor geneeskundige doeleinden. Steriele wattenstaafjes die worden gebruikt voor bijvoorbeeld keel- en neusswaps, zijn watten bestemd voor geneeskundige doeleinden en vallen daarom onder het begrip verbandmiddelen. De levering is belast met 9% btw.

Tennisles door tennisleraar op baan van tennisvereniging alleen onder voorwaarden belast met 9% btw

Tennisles door een zelfstandig tennisleraar aan verenigingsleden op een baan van die vereniging is alleen belast met 9% btw als de leraar zelf de baan huurt van de vereniging.

Zelfstandige tennisleraren mogen van tennisverenigingen vaak op een baan van de vereniging tennislessen geven aan leden van de vereniging. Het geven van tennisles is alleen belast met 9% btw als de tennisleraar zelf een tennisbaan aan de leden ter beschikking stelt.

Een zelfstandig tennisleraar stelt géén tennisbaan ter beschikking als een verenigingslid dankzij lidmaatschapsrechten al gebruik mag maken van de baan. In dat geval is het geven van de tennisles belast met 21% btw.

Alleen als de tennisleraar de baan huurt van de tennisvereniging, stelt de tennisleraar zelf de baan ter beschikking aan de leerling. In dat geval is de tennisles belast met 9% btw.

21% btw voor de levering van opvangzakken

Opvangzakken voor de opvang en afvoer van ontlasting, urine en braaksel zijn belast met 21% btw.

In ondersteken (beddenpannen) en toiletstoelen kunnen zakken worden gebruikt voor de opvang van ontlasting, urine en braaksel. De opvangzakken hebben een absorptiematje dat vloeistof omzet in een vaste gel. Deze nemen vocht en geur op. Na gebruik wordt de opvangzak dichtgemaakt en de inhoud hygiënisch afgevoerd.

Deze opvangzakken vallen niet onder het verlaagde btw-tarief

Incontinentiemateriaal valt onder het verlaagde btw-tarief als het als doel heeft om de gevolgen van incontinentie te verlichten, te fixeren of tegen te gaan. Het moet gaan om incontinentie als gevolg van ziekte.

Opvangzakken zijn producten die opvang, afvoer en schoonmaak gemakkelijker maken. Daarnaast zijn mensen die vragen om een ondersteek/toiletstoel meestal niet incontinent door ziekte. Een opvangzak is dus geen incontinentiemateriaal dat onder het verlaagde btw-tarief valt. De levering van opvangzakken is daarom belast met 21% btw.

9% btw voor de levering van CBD-olie

CBD-olie is een kruidenpreparaat/voedingssupplement. De levering van CBD-olie is daarom belast met 9% btw.

CBD-olie bevat cannabidiol. Dit wordt gewonnen uit de vezelhennepplant en bevat geen of een zeer geringe hoeveelheid THC, de stof waarvan men stoned of high wordt.

Producten die zijn bestemd om te worden gebruikt als aanvulling op voeding voor menselijke consumptie, zijn belast tegen het lage btw-tarief. Naast voedingssupplementen zijn bijvoorbeeld kruidenpreparaten belast met 9% btw.

De levering van CBD-olie is daarom belast met 9% btw.

21% btw voor schminken tijdens evenementen

Het schminken van personen tijdens evenementen trekt soms toeschouwers. Maar dat maakt van het schminken nog geen optreden. Het schminken van personen tijdens evenementen is daarom belast met 21% btw.

Optredens door uitvoerende kunstenaars zijn belast met 9% btw. Maar het schminken van personen in opdracht van bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, is in de regel geen optreden. Het voornaamste doel is immers niet om op te treden, maar om een persoon op zijn/haar verzoek te schminken. Het schminken van personen tijdens evenementen is daarom belast met 21% btw.

21% btw voor de levering van holle, buisvormige medische hulpmiddelen met snij- of prikfunctie

Medische hulpmiddelen die bestaan uit een flexibele, holle buis met een snij- of prikfunctie zijn geen katheters. De levering hiervan is daarom belast met 21% btw.

Een katheter is een medisch hulpmiddel in de vorm van een buisje. De belangrijkste functie van een katheter is het transporteren van stoffen of andere hulpmiddelen in of uit het lichaam.

Heeft een buisvormig medisch hulpmiddel nog andere essentiële functies? Wordt het bijvoorbeeld gebruikt om te prikken of snijden? Dan is de transportfunctie niet meer de belangrijkste functie. Het gaat dan niet om een katheter. Denk bijvoorbeeld aan buisvormige medische hulpmiddelen waarmee in het lichaam wordt gesneden om weefsel te verwijderen. Of waarmee stoffen zoals botox of inkt worden geïnjecteerd.

Als er naast een transportfunctie ook andere functies zijn, zoals een prik- of snijfunctie, die essentieel zijn voor de goede werking van het medische hulpmiddel, dan zijn deze belast tegen het btw-tarief van 21%.

21% btw voor de levering van compressiekousen en -tubes

Compressiekousen en -tubes zijn kant-en-klare kledingstukken. De levering hiervan is daarom belast met 21% btw.

Verbandmiddelen zijn belast met 9% btw, mits het geen kant-en-klare kledingstukken zijn. Artikelen zoals kleding, schoeisel en verbandsokken die ook een therapeutische werking hebben, vallen niet in de categorie verbandmiddelen. Compressiekousen en –tubes zijn dergelijke kant-en-klare kledingstukken en vallen daarom niet in de categorie verbandmiddelen. Ze worden daarom belast met 21% btw.

21% btw voor de levering van zuurstofcompressors en lege zuurstofflessen

Een zuurstofcompressor en lege zuurstofflessen zijn geen toebehoren van een zuurstofconcentrator. De levering hiervan wordt daarom belast met 21% btw.

Een zuurstofconcentrator is een hulpmiddel dat zuurstof uit de omgevingslucht haalt. De zuurstof wordt vervolgens met behulp van de zuurstofconcentrator aan een patiënt toegediend. De levering van een zuurstofconcentrator met toebehoren is belast met 9% btw. 

Met een zuurstofcompressor worden zuurstofflessen gevuld met de door een zuurstofconcentrator geproduceerde zuurstof. Een patiënt kan deze flessen gebruiken als hij of zij niet in de buurt van een zuurstofconcentrator is.

Een zuurstofcompressor en lege zuurstofflessen zijn geen toebehoren van een zuurstofconcentrator. De werking van de zuurstofconcentrator is namelijk niet afhankelijk van de compressor en de lege flessen. De levering hiervan valt daarom onder het btw-tarief van 21%. Dit geldt ook wanneer er tegelijkertijd een zuurstofconcentrator, die wel belast is tegen het 9% btw-tarief, wordt geleverd.

21% btw voor de levering van magische truffels

Magische truffels zijn genotmiddelen. De levering hiervan wordt daarom belast met 21% btw.

De levering van magische truffels is, anders dan bij paddo’s, niet verboden.

Magische truffels vallen niet in de categorie voedingsmiddelen waarvoor het 9%-tarief geldt. Met voedingsmiddelen bedoelen we eet- en drinkwaren en producten die bestemd zijn voor de bereiding, aanvulling of vervanging daarvan. Magische truffels hebben een hallucinerende werking en zijn dus genotmiddelen. Daarom valt de levering hiervan onder het btw-tarief van 21%.

21% btw voor 1 product met 2 tissues aangeprezen voor stomapatiënten

Voor stomapatiënten aangeprezen producten van een verpakking met daarin 2 tissues: 1 tissue om de huid rond de stoma te reinigen van lijmresten en 1 tissue om de huid rond de stoma te verzorgen, is belast tegen 21% btw.

Verbandmiddel

De levering van verbandmiddelen is belast tegen 9% btw. Een verbandmiddel is een product dat een gewond of een ziek lichaamsdeel bedekt. De tissues voor stomapatiënten hebben niet de functie om beschadigde huid of een ziek lichaamsdeel te bedekken en zijn dus geen verbandmiddelen.

Hulpmiddelen voor stomapatiënten

Hulpmiddelen die specifiek zijn ontworpen voor stomapatiënten zijn ook belast met 9% btw. Deze tissues zijn algemene reinigings- en verzorgingsmiddelen en geen ontsmettingsmiddelen. Daarom kunnen ze niet als hulpmiddelen voor stomapatiënten worden gezien.

Hoewel het product met de 2 tissues wordt aanbevolen voor stomapatiënten, is het product belast met 21% btw.

21% btw voor bewegen in een vacuümcabine

Bewegen in een vacuümcabine is geen sport en valt daarom onder het btw-tarief van 21%.

Het geven van gelegenheid om te sporten in een sportaccommodatie valt onder het btw-tarief van 9%. Het begrip ‘sport’ heeft betrekking op activiteiten waarbij fysieke inspanning en training van fysieke vaardigheden voorop staan. Of een activiteit wordt aangemerkt als sport, wordt beoordeeld naar gangbaar spraakgebruik en/of maatschappelijke opvattingen.

Bij het bewegen in een vacuümcabine zit de klant tot zijn of haar middel in een afgesloten cabine. Tijdens de sessie wordt de cabine afwisselend vacuüm getrokken terwijl de klant met een lage intensiteit beweegt (steppen of fietsen, afhankelijk van het apparaat). Zo'n sessie wordt ook wel 'vacuümtherapie' of 'hypoxi' genoemd. Vacuümtherapie zou zorgen voor een goed figuur (slanker en minder cellulitis) en een betere gezondheid.

Bewegen in een vacuümcabine is het middel om vacuümtherapie te kunnen ondergaan. Bij het bewegen in de vacuümcabine staan fysieke inspanning en training van fysieke vaardigheden dus niet voorop. Er is geen sprake van sportbeoefening en daarom valt het bewegen in zo'n cabine onder het btw-tarief van 21%.

Btw-tarief van 21% voor de levering van tussentreden op een trap

Met tussentreden is traplopen minder inspannend voor mindervaliden. Tussentreden geven echter geen ondersteuning voor hand, arm of oksel. Daarom valt de levering van tussentreden onder het btw-tarief van 21%.

De levering van invalidenkrukken is belast met 9% btw. Onder invalidenkrukken vallen bijvoorbeeld looprekken en rollators. Deze bieden de gebruiker ondersteuning bij het lopen.

Wat zijn tussentreden?

Tussentreden zijn blokken die worden bevestigd op bestaande traptreden. Ze halveren het hoogteverschil tussen de traptreden. En maken daardoor het traplopen makkelijker en minder inspannend voor mindervalide mensen.

Anders dan invalidenkrukken bieden tussentreden geen ondersteuning voor hand, arm of oksel bij het (trap)lopen. Daarom zijn de tussentreden belast tegen 21% btw.

Btw-tarieven monitorlijnen en wegwerpcartridges, jerrycans en zakken met medicinale sodalime

Losse monitorlijnen voor katheters vallen onder het btw-tarief van 9%. Wegwerpcartridges gevuld met medicinale sodalime ook. Maar jerrycans en zakken met medicinale sodalime vallen onder het btw-tarief van 21%.

Katheters vallen onder het verlaagde tarief van 9%. Dit geldt ook voor delen, onderdelen en toebehoren die zijn gemaakt en bestemd voor katheters.

Een monitorlijn meet de longcapaciteit of CO2/zuurstof-medicatieverhoudingen bij patiënten en is gemaakt en bestemd om te worden aangesloten op een beademingssysteem waar een katheter onderdeel van uitmaakt. Kant-en-klare wegwerpcartridges gevuld met medicinale sodalime voor eenmalig gebruik zijn ook gemaakt en bestemd om op een beademingssysteem te worden aangesloten. Sodalime bestaat uit korreltjes die CO2 absorberen.

Wegwerpcartridges gevuld met sodalime voor éénmalig gebruik en losse monitorlijnen zijn toebehoren, gemaakt en bestemd voor katheters. Daarom vallen zij onder het verlaagde btw-tarief van 9%.

Zakken en jerrycans met sodalime voor medisch gebruik zijn niet aan te merken als toebehoren, delen of onderdelen die op een katheter kunnen worden aangesloten. Daarom vallen ze onder het btw-tarief van 21%. De wijze waarop deze verbruiksproducten zijn verpakt, maakt daarbij niet uit.

Levering van colloïdaal edelmetaalwater valt onder btw-tarief van 21%

Colloïdaal edelmetaalwater is geen drinkwaar of drinkwater voor menselijke consumptie. Daarom valt de levering van colloïdaal edelmetaalwater onder het btw-tarief van 21%.

Het btw-tarief van 9% is van toepassing op de levering van drinkwaar en drinkwater voor menselijke consumptie. Producten die zijn bestemd als aanvulling op dat drinkwaar, of als vervanging van dat drinkwaar, vallen ook onder het verlaagde btw-tarief.

Colloïdaal edelmetaalwater is geen geneesmiddel, maar het wordt in de markt gepresenteerd als een alternatief middel om de gezondheid of het welbehagen van de mens te ondersteunen. Dit gebeurt bijvoorbeeld onder de namen:

  • helend water
  • colloïdaal zilver, goud of platina
  • zilver-, goud-, of platinawater
  • nano zilver, goud of platina

Edelmetalen mogen niet aan drinkwaren of drinkwater worden toegevoegd. Verkopers van colloïdaal edelmetaalwater moeten dan ook vermelden dat het product niet voor inwendig gebruik is.

Colloïdaal edelmetaalwater is geen drinkwaar of drinkwater, en geen aanvulling op of vervanging van drinkwaar. De levering van colloïdaal edelmetaalwater is dus niet belast met het verlaagde btw-tarief.

21% btw voor de levering van giclees aan de bezoekers van een museum

Levert een museumwinkel aan een museumbezoeker een giclee of ‘canvas’ van een schilderij dat op dat moment in het museum wordt tentoongesteld? Dan is die levering geen prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum. De levering is daarom belast met 21% btw.

Voor het toegang verlenen tot een museum geldt het btw-tarief van 9%. Is een museumwinkel alleen toegankelijk voor betalende bezoekers van het museum? Dan kan de levering van goederen uit de museumwinkel ook onder het lage tarief vallen. Die levering moet daarvoor nauw samenhangen met het verlenen van toegang tot het museum. Voorbeelden van goederen waarvoor dit geldt, zijn foto’s, fotokopieën en ansichtkaarten van kunstwerken die op dat moment in het museum worden tentoongesteld. De levering van een replica, zoals een zeefdruk, is géén prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum.

Giclees zijn hoogwaardige reproducties van kunstwerken en te vergelijken met zeefdrukken. Voor de levering van giclees door een museum aan de bezoekers van dat museum is dus het tarief van 21% van toepassing.

21% btw voor de levering van een opgezet dier door een taxidermist

De levering van een opgezet dier door degene die het dier heeft opgezet (de taxidermist) is níet een levering van een kunstvoorwerp door een kunstenaar. Voor deze levering geldt daarom het btw-tarief van 21%.

Taxidermie is het opzetten van dode dieren. Dode dieren worden tegen bederf behandeld en in een natuurlijke houding opgezet.

Voor de levering van een kunstvoorwerp door de maker geldt het lage btw-tarief (9%). Onder het begrip ‘kunstvoorwerp’ vallen onder andere beeldhouwwerken.

Een taxidermist die een dier opzet, maakt géén beeldhouwwerk. Hij behandelt het dode dier alleen zó dat het lange tijd in een natuurlijke houding kan worden getoond. Dit is een ambachtelijke bezigheid en niet een creatief proces waarbij uit het gekozen duurzame materiaal naar eigen inzicht een beeldhouwwerk wordt gecreëerd. Voor de levering van een opgezet dier door een taxidermist geldt daarom het normale btw-tarief van 21%.

9% btw voor disposable bloedplasma sets

Sets die eenmalig gebruikt worden voor opslag en transport van bloedplasma, én die voldoen aan de eisen van het Besluit medische hulpmiddelen, zijn belast met 9% btw.

Disposable sets (wegwerpsets) voor bloedplasma worden éénmalig gebruikt bij de afname van bloedplasma bij een bloeddonor. Een set bestaat uit slangen, een filter, bloedzakken en een naald. De werking is als volgt: de naald wordt in een ader van de donor ingebracht. Een machine filtert via de wegwerpset het bloedplasma uit het bloed en slaat het op in een bloedzak. Het bloed en de bloedcellen worden via een andere bloedzak weer toegediend aan de donor.

Steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die uitsluitend bestemd zijn voor het transport en/of de opslag van bloed en/of bloedcomponenten, en daarmee ook in aanraking komen, zijn belast met 9% btw.

De disposable bloedplasma set zorgt er ook voor dat het bloedplasma van het bloed wordt gescheiden. Maar deze functie staat volledig in dienst van de opslag van het bloedplasma en is noodzakelijk voor het transport. Als de wegwerpset daarnaast voldoet aan de eisen van het Besluit medische hulpmiddelen, dan is de levering belast met 9% btw.

9% btw voor loopfietsen bestemd voor invaliden en mindervaliden

Alleen loopfietsen die speciaal zijn ontworpen en ingericht en worden aangeboden voor gebruik door invalide en minder valide personen, zijn belast met 9% btw.

Loopfietsen bieden personen die slecht ter been zijn, de mogelijkheid zich te verplaatsen zonder de benen met het eigen gewicht te belasten, door zittend op het voertuig loopbewegingen te maken.

Invalidenwagentjes en invalidenkrukken zijn belast met het lage btw-tarief van 9%. Hulpmiddelen die met deze producten zijn te vergelijken, kunnen ook worden geleverd tegen dat tarief. Deze hulpmiddelen moeten dan wel specifiek zijn ingericht om te worden gebruikt door invaliden of mindervaliden. De fysieke kenmerken, de maatschappelijke presentatie én de bestemming van het product geven daarbij de doorslag.

Een loopfiets is dus alleen belast met 9% btw, als die loopfiets speciaal is ontworpen en ingericht voor, en wordt aangeboden en aangepast aan, invaliden en mindervaliden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.