Toelichting btw-tarief na vragen

Soms wordt de tarieftoepassing van bepaalde goederen of diensten nader bekeken. Dat gebeurt als daar vragen over zijn.

De antwoorden op deze vragen publiceren wij bij ‘Nieuws’ op onze homepage. Daarna leest u ze hier, tot publicatie van de herziening van 'Omzetbelasting. Toelichting Tabel I' in de Staatscourant.

Laatste antwoorden op tariefvragen:

21% btw voor de levering van magische truffels

Magische truffels zijn genotmiddelen. De levering hiervan wordt daarom belast met 21% btw.

De levering van magische truffels is, anders dan bij paddo’s, niet verboden.

Magische truffels vallen niet in de categorie voedingsmiddelen waarvoor het 9%-tarief geldt. Met voedingsmiddelen bedoelen we eet- en drinkwaren en producten die bestemd zijn voor de bereiding, aanvulling of vervanging daarvan. Magische truffels hebben een hallucinerende werking en zijn dus genotmiddelen. Daarom valt de levering hiervan onder het btw-tarief van 21%.

21% btw voor 1 product met 2 tissues aangeprezen voor stomapatiënten

Voor stomapatiënten aangeprezen producten van een verpakking met daarin 2 tissues: 1 tissue om de huid rond de stoma te reinigen van lijmresten en 1 tissue om de huid rond de stoma te verzorgen, is belast tegen 21% btw.

Verbandmiddel

De levering van verbandmiddelen is belast tegen 9% btw. Een verbandmiddel is een product dat een gewond of een ziek lichaamsdeel bedekt. De tissues voor stomapatiënten hebben niet de functie om beschadigde huid of een ziek lichaamsdeel te bedekken en zijn dus geen verbandmiddelen.

Hulpmiddelen voor stomapatiënten

Hulpmiddelen die specifiek zijn ontworpen voor stomapatiënten zijn ook belast met 9% btw. Deze tissues zijn algemene reinigings- en verzorgingsmiddelen en geen ontsmettingsmiddelen. Daarom kunnen ze niet als hulpmiddelen voor stomapatiënten worden gezien.

Hoewel het product met de 2 tissues wordt aanbevolen voor stomapatiënten, is het product belast met 21% btw.

21% btw voor bewegen in een vacuümcabine

Bewegen in een vacuümcabine is geen sport en valt daarom onder het btw-tarief van 21%.

Het geven van gelegenheid om te sporten in een sportaccommodatie valt onder het btw-tarief van 9%. Het begrip ‘sport’ heeft betrekking op activiteiten waarbij fysieke inspanning en training van fysieke vaardigheden voorop staan. Of een activiteit wordt aangemerkt als sport, wordt beoordeeld naar gangbaar spraakgebruik en/of maatschappelijke opvattingen.

Bij het bewegen in een vacuümcabine zit de klant tot zijn of haar middel in een afgesloten cabine. Tijdens de sessie wordt de cabine afwisselend vacuüm getrokken terwijl de klant met een lage intensiteit beweegt (steppen of fietsen, afhankelijk van het apparaat). Zo'n sessie wordt ook wel 'vacuümtherapie' of 'hypoxi' genoemd. Vacuümtherapie zou zorgen voor een goed figuur (slanker en minder cellulitis) en een betere gezondheid.

Bewegen in een vacuümcabine is het middel om vacuümtherapie te kunnen ondergaan. Bij het bewegen in de vacuümcabine staan fysieke inspanning en training van fysieke vaardigheden dus niet voorop. Er is geen sprake van sportbeoefening en daarom valt het bewegen in zo'n cabine onder het btw-tarief van 21%.

Btw-tarief van 21% voor de levering van tussentreden op een trap

Met tussentreden is traplopen minder inspannend voor mindervaliden. Tussentreden geven echter geen ondersteuning voor hand, arm of oksel. Daarom valt de levering van tussentreden onder het btw-tarief van 21%.

De levering van invalidenkrukken is belast met 9% btw. Onder invalidenkrukken vallen bijvoorbeeld looprekken en rollators. Deze bieden de gebruiker ondersteuning bij het lopen.

Wat zijn tussentreden?

Tussentreden zijn blokken die worden bevestigd op bestaande traptreden. Ze halveren het hoogteverschil tussen de traptreden. En maken daardoor het traplopen makkelijker en minder inspannend voor mindervalide mensen.

Anders dan invalidenkrukken bieden tussentreden geen ondersteuning voor hand, arm of oksel bij het (trap)lopen. Daarom zijn de tussentreden belast tegen 21% btw.

Btw-tarieven monitorlijnen en wegwerpcartridges, jerrycans en zakken met medicinale sodalime

Losse monitorlijnen voor katheters vallen onder het btw-tarief van 9%. Wegwerpcartridges gevuld met medicinale sodalime ook. Maar jerrycans en zakken met medicinale sodalime vallen onder het btw-tarief van 21%.

Katheters vallen onder het verlaagde tarief van 9%. Dit geldt ook voor delen, onderdelen en toebehoren die zijn gemaakt en bestemd voor katheters.

Een monitorlijn meet de longcapaciteit of CO2/zuurstof-medicatieverhoudingen bij patiënten en is gemaakt en bestemd om te worden aangesloten op een beademingssysteem waar een katheter onderdeel van uitmaakt. Kant-en-klare wegwerpcartridges gevuld met medicinale sodalime voor eenmalig gebruik zijn ook gemaakt en bestemd om op een beademingssysteem te worden aangesloten. Sodalime bestaat uit korreltjes die CO2 absorberen.

Wegwerpcartridges gevuld met sodalime voor éénmalig gebruik en losse monitorlijnen zijn toebehoren, gemaakt en bestemd voor katheters. Daarom vallen zij onder het verlaagde btw-tarief van 9%.

Zakken en jerrycans met sodalime voor medisch gebruik zijn niet aan te merken als toebehoren, delen of onderdelen die op een katheter kunnen worden aangesloten. Daarom vallen ze onder het btw-tarief van 21%. De wijze waarop deze verbruiksproducten zijn verpakt, maakt daarbij niet uit.

Levering van colloïdaal edelmetaalwater valt onder btw-tarief van 21%

Colloïdaal edelmetaalwater is geen drinkwaar of drinkwater voor menselijke consumptie. Daarom valt de levering van colloïdaal edelmetaalwater onder het btw-tarief van 21%.

Het btw-tarief van 9% is van toepassing op de levering van drinkwaar en drinkwater voor menselijke consumptie. Producten die zijn bestemd als aanvulling op dat drinkwaar, of als vervanging van dat drinkwaar, vallen ook onder het verlaagde btw-tarief.

Colloïdaal edelmetaalwater is geen geneesmiddel, maar het wordt in de markt gepresenteerd als een alternatief middel om de gezondheid of het welbehagen van de mens te ondersteunen. Dit gebeurt bijvoorbeeld onder de namen:

  • helend water
  • colloïdaal zilver, goud of platina
  • zilver-, goud-, of platinawater
  • nano zilver, goud of platina

Edelmetalen mogen niet aan drinkwaren of drinkwater worden toegevoegd. Verkopers van colloïdaal edelmetaalwater moeten dan ook vermelden dat het product niet voor inwendig gebruik is.

Colloïdaal edelmetaalwater is geen drinkwaar of drinkwater, en geen aanvulling op of vervanging van drinkwaar. De levering van colloïdaal edelmetaalwater is dus niet belast met het verlaagde btw-tarief.

21% btw voor de levering van giclees aan de bezoekers van een museum

Levert een museumwinkel aan een museumbezoeker een giclee of ‘canvas’ van een schilderij dat op dat moment in het museum wordt tentoongesteld? Dan is die levering geen prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum. De levering is daarom belast met 21% btw.

Voor het toegang verlenen tot een museum geldt het btw-tarief van 9%. Is een museumwinkel alleen toegankelijk voor betalende bezoekers van het museum? Dan kan de levering van goederen uit de museumwinkel ook onder het lage tarief vallen. Die levering moet daarvoor nauw samenhangen met het verlenen van toegang tot het museum. Voorbeelden van goederen waarvoor dit geldt, zijn foto’s, fotokopieën en ansichtkaarten van kunstwerken die op dat moment in het museum worden tentoongesteld. De levering van een replica, zoals een zeefdruk, is géén prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum.

Giclees zijn hoogwaardige reproducties van kunstwerken en te vergelijken met zeefdrukken. Voor de levering van giclees door een museum aan de bezoekers van dat museum is dus het tarief van 21% van toepassing.

21% btw voor de levering van een opgezet dier door een taxidermist

De levering van een opgezet dier door degene die het dier heeft opgezet (de taxidermist) is níet een levering van een kunstvoorwerp door een kunstenaar. Voor deze levering geldt daarom het btw-tarief van 21%.

Taxidermie is het opzetten van dode dieren. Dode dieren worden tegen bederf behandeld en in een natuurlijke houding opgezet.

Voor de levering van een kunstvoorwerp door de maker geldt het lage btw-tarief (9%). Onder het begrip ‘kunstvoorwerp’ vallen onder andere beeldhouwwerken.

Een taxidermist die een dier opzet, maakt géén beeldhouwwerk. Hij behandelt het dode dier alleen zó dat het lange tijd in een natuurlijke houding kan worden getoond. Dit is een ambachtelijke bezigheid en niet een creatief proces waarbij uit het gekozen duurzame materiaal naar eigen inzicht een beeldhouwwerk wordt gecreëerd. Voor de levering van een opgezet dier door een taxidermist geldt daarom het normale btw-tarief van 21%.

9% btw voor disposable bloedplasma sets

Sets die eenmalig gebruikt worden voor opslag en transport van bloedplasma, én die voldoen aan de eisen van het Besluit medische hulpmiddelen, zijn belast met 9% btw.

Disposable sets (wegwerpsets) voor bloedplasma worden éénmalig gebruikt bij de afname van bloedplasma bij een bloeddonor. Een set bestaat uit slangen, een filter, bloedzakken en een naald. De werking is als volgt: de naald wordt in een ader van de donor ingebracht. Een machine filtert via de wegwerpset het bloedplasma uit het bloed en slaat het op in een bloedzak. Het bloed en de bloedcellen worden via een andere bloedzak weer toegediend aan de donor.

Steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die uitsluitend bestemd zijn voor het transport en/of de opslag van bloed en/of bloedcomponenten, en daarmee ook in aanraking komen, zijn belast met 9% btw.

De disposable bloedplasma set zorgt er ook voor dat het bloedplasma van het bloed wordt gescheiden. Maar deze functie staat volledig in dienst van de opslag van het bloedplasma en is noodzakelijk voor het transport. Als de wegwerpset daarnaast voldoet aan de eisen van het Besluit medische hulpmiddelen, dan is de levering belast met 9% btw.

9% btw voor loopfietsen bestemd voor invaliden en mindervaliden

Alleen loopfietsen die speciaal zijn ontworpen en ingericht en worden aangeboden voor gebruik door invalide en minder valide personen, zijn belast met 9% btw.

Loopfietsen bieden personen die slecht ter been zijn, de mogelijkheid zich te verplaatsen zonder de benen met het eigen gewicht te belasten, door zittend op het voertuig loopbewegingen te maken.

Invalidenwagentjes en invalidenkrukken zijn belast met het lage btw-tarief van 9%. Hulpmiddelen die met deze producten zijn te vergelijken, kunnen ook worden geleverd tegen dat tarief. Deze hulpmiddelen moeten dan wel specifiek zijn ingericht om te worden gebruikt door invaliden of mindervaliden. De fysieke kenmerken, de maatschappelijke presentatie én de bestemming van het product geven daarbij de doorslag.

Een loopfiets is dus alleen belast met 9% btw, als die loopfiets speciaal is ontworpen en ingericht voor, en wordt aangeboden en aangepast aan, invaliden en mindervaliden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.